Frogn kommune - pilot på BVP

Frogn kommune skal bruke Best Value Procurement på utbygging av mer enn 150 omsorgsboliger frem til 2026.

Publisert: 23. okt 2018, Sist endret: 04. Feb 2021

Frogn kommune har ca. 16 000 innbyggere.  Eiendomsenheten har ansvar for utbygging av skoler, barnehager, sykehjem, brannstasjoner, rusomsorgsboliger og andre kommunale formålseiendommer. De første 25 omsorgsboligene skal bygges i to separate prosjekt, henholdsvis Belsjø terrasse og Ullerud terrasse og ble kunngjort på Doffin i januar 2019.

Delprosjekt 1: Belsjø terrasse

Bygg- og anleggstype:  17 Omsorgsboliger
Areal/lengde: 1721 m2 BTA
Sted: Drøbak
Prosjektbudsjett: se konkurransegrunnlaget
Gjennomføringsmodell: Totalentreprise
Kontaktperson: Britt Nergård (britt.nergard@sands.no)  

Delprosjekt 2: Ullerud terrasse

Bygg- og anleggstype:  7 Omsorgsboliger
Areal/lengde: 815 m2 BTA
Sted: Drøbak
Prosjektbudsjett: se konkurransegrunnlaget
Gjennomføringsmodell: Totalentreprise
Kontaktperson: Britt Nergård (britt.nergard@sands.no)  

Informasjonen er ikke bindende for prosjektet. Her kan det påregnes større endringer. Vi gjør oppmerksom på at alle fremtidige datoer er tentative.

Kunngjøring av konkurransen på Doffin

Hendelse/aktivitetTentativ dato
Utlysning/utsending av konkurransegrunnlag17.01.2019
Konkurransekonferanse08.02.2019
Tilbudsfrist22.03.2019
IntervjuPrimo april 2019
Meddelelse om tildeling og invitasjon til konkretiseringMedio april 2019
Oppstart konkretiseringsfaseUltimo april 2019
Signert kontrakt/oppstartPrimo juli 2019
Overtakelsesdato for begge prosjektene01.05.2022

Prosjektmål i prioritert rekkefølge

  1.  Anskaffe bygninger og utomhusarealer, med estetiske og funksjonelle egenskaper som legger godt til rette for å skape et hjem med høy livskvalitet for beboerne, som i tillegg er en inspirerende arbeidsplass med godt arbeidsmiljø for de ansatte. Prosjektmålet tar sikte på:
  • Å gi beboerne en trygg, god og stimulerende bosituasjon med høy livskvalitet tilpasset de forskjellige beboernes behov. Det er en forutsetning at alle krav i tilknytning til Husbankens finansieringstilskudd for omsorgsboliger oppfylles.
  • Å sikre at de nye omsorgsboligene blir en god arbeidsplass. Representanter for brukergruppen skal involveres i prosjekterings- og planleggingsfase. Arbeidstilsynets krav til fysisk arbeidsmiljø i omsorgsboliger og sykehjem skal oppfylles. Arbeidstilsynets krav er vedlagt som bilag til kravspesifikasjonen. At bygg og uteområde skal danne et helhetlig konsept hvor alle funksjoner er knyttet sammen på en estetisk god måte. Formgivningen skal ta hensyn til og tilpasse seg stedet og tomtens eksisterende kvaliteter.
     

2. Realisere vedtatte reguleringsplaner for boliger til kommersielt salg.

  • Det er et mål at omsorgsboligene så raskt som mulig blir en integrert del av et større boligområde. Det er derfor et mål for kommunen at boliger for kommersielt salg utvikles parallelt og selges fortløpende.
     

3. Utforming av bygg og utomhusarealer som minimaliserer livssykluskostnader og vedlikeholdskostnader i drift.

  • Prosjektmålet tar sikte på å redusere kommunens kostnader til drift og vedlikehold. Dette kan gjøres ved å velge de best egnede materialene og finne de mest effektive løsninger for renhold og drift.

 

4. Lavest mulig klimautslipp i bygge- og driftsperioden.

  •  Målet er basert på Kommunestyremelding om klima og energi, og skal ivareta miljø- og klimavennlige løsninger i løpet av både bygge- og driftsperioden. Det er ønskelig at tilbyder vurderer muligheter både for lavest mulig energibehov i bygget og høyest mulig andel lokal, fornybar energiproduksjon. Kommunestyremelding om klima og energier er vedlagt som bilag til kravspesifikasjonen.

Deldette

Piloter på prestasjonsinnkjøp (BVP)

Asker kommune - Pilot på BVP

Asker kommune vurderer å bruke Best Value Procurement på et byggeprosjekt i kommunen. Aktuelt prosjekt er et kombinert produksjons- og administrasjonsbygg.

Bærum kommune - Pilot på BVP

Bærum kommune har valgt å ta i bruk BVP når de skal bygge nye omsorgsboliger på Gullhaug. Under finner du kortfattet informasjon og målsetningene for prosjektet.

Frogn kommune - pilot på BVP

Frogn kommune skal bruke Best Value Procurement på utbygging av mer enn 150 omsorgsboliger frem til 2026.

Nye Veier - Piloter på BVP

Nye Veier har signert kontrakt for åtte pilotprosjekter med Best Value Procurement-metoden, og har flere prosjekter på vei. Under finner du en oversikt over prosjektene.

Oslo kommune Omsorgsbygg KF - Pilot på BVP

Omsorgsbygg bruker Best Value Procurement på Munkerud barnehage, en ny 7-avdelings barnehage på Nordstrand. De har også inngått en BVP- kontrakt for prosjektering og bygging av en ny barnehage på Vollebekk.

Rælingen kommune - pilot på BVP

Rælingen kommune skal bruke Best Value Procurement under byggingen av en barneskole med ca 750 elever samt en flerbrukshall.

Stavanger Eiendom - pilot på BVP

Stavanger Eiendom skal bruke BVP- metoden på Tastaveden ungdomsskole i Tasta bydel. Prosjektet er en kombinasjon av rehabilitering og nybygg. Løsningsforslag skal være en del av tilbudet. De har tidligere brukt metoden på tre barnehageprosjekter i samme bydel.

Sykehusbygg HF - Pilot på BVP

Sykehusbygg skal bruke Best Value Procurement på storprosjektet SUS2023 -Stavanger Universitetssykehus. I første omgang skal metoden prøves ut på et parkeringshus i tilknytning til sykehuset.