Orkla industrimuseum – pilot på BVP

Orkla Industrimuseum er en del av Museene i Sør-Trøndelag (MIST). De planlegger å bruke Best Value Procurement (BVP) ved byggingen av et nytt museumsbygg på Løkken i Sør-Trøndelag.

Publisert: 23. okt 2018, Sist endret: 23. okt 2018

Orkla Industrimuseum AS ivaretar industrielle tekniske kulturminner i Orkdal og Meldal kommuner og viser frem den 333 år lange bergverksdriften på Løkken Verk. Orkla Industrimuseum er en avdeling i Museene i Sør-Trøndelag AS (MIST).

Om Prosjektet

Bygg- og anleggstype: Museumsbygg
Areal/lengde: 2500 m2 BTA
Sted: Løkken, Trøndelag
Prosjektbudsjett: Total prosjektkostnad 125 MNOK
Gjennomføringsmodell: BVP/Totalentreprise
Kontaktperson: Torbjørn Lefstad (Torbjorn.Lefstad@oi.no)

Alle fremtidige datoer er tentative.

Hendelse / aktivitetDato
Leverandørmøter og opplæringSommer 2018
Prekvalifisering 
TilbudsfristHøst 2018
Utlysning og utsending av konkurransegrunnlagHøst 2018
Intervju 
Oppstart konkretiseringsfase 
Endelig valg av leverandør 
Signert kontrakt / oppstartHøst 2018
FerdigstillelseDesember 2019

Deldette

Piloter på prestasjonsinnkjøp (BVP)

Asker kommune - Pilot på BVP

Asker kommune vurderer å bruke Best Value Procurement på et byggeprosjekt i kommunen. Aktuelt prosjekt er et kombinert produksjons- og administrasjonsbygg.

Frogn kommune - pilot på BVP

Frogn kommune skal bruke Best Value Procurement på utbygging av mer enn 150 omsorgsboliger frem til 2026.

Nye Veier - Piloter på BVP

Nye Veier har signert kontrakt for åtte pilotprosjekter med Best Value Procurement-metoden, og har flere prosjekter på vei. Under finner du en oversikt over prosjektene.

Orkla industrimuseum – pilot på BVP

Orkla Industrimuseum er en del av Museene i Sør-Trøndelag (MIST). De planlegger å bruke Best Value Procurement (BVP) ved byggingen av et nytt museumsbygg på Løkken i Sør-Trøndelag.

Oslo kommune Omsorgsbygg KF - Pilot på BVP

Omsorgsbygg bruker Best Value Procurement på Munkerud barnehage, en ny 7-avdelings barnehage på Nordstrand. De har også inngått en BVP- kontrakt for prosjektering og bygging av en ny barnehage på Vollebekk.

Rælingen kommune - pilot på BVP

Rælingen kommune skal bruke Best Value Procurement under byggingen av en barneskole med ca 750 elever samt en flerbrukshall.

Stavanger Eiendom - pilot på BVP

Stavanger Eiendom skal bruke BVP- metoden på Tastaveden ungdomsskole i Tasta bydel. Prosjektet er en kombinasjon av rehabilitering og nybygg. Løsningsforslag skal være en del av tilbudet. De har tidligere brukt metoden på tre barnehageprosjekter i samme bydel.

Sykehusbygg HF - Pilot på BVP

Sykehusbygg skal bruke Best Value Procurement på storprosjektet SUS2023 -Stavanger Universitetssykehus. I første omgang skal metoden prøves ut på et parkeringshus i tilknytning til sykehuset.