Oslo kommune Omsorgsbygg KF - Pilot på BVP

Omsorgsbygg bruker Best Value Procurement på Munkerud barnehage, en ny 7-avdelings barnehage på Nordstrand. De har også inngått en BVP- kontrakt for prosjektering og bygging av en ny barnehage på Vollebekk.

Publisert: 23. okt 2018, Sist endret: 03. nov 2018

Omsorgsbygg Oslo KF er et kommunalt foretak i Oslo kommune. De har ansvar for utvikling, bygging og forvaltning av over 900 000 kvadratmeter barnehager, sykehjem, brannstasjoner, rusomsorgsboliger og andre kommunale formålseiendommer.

Pilot 1: Munkerud barnehage

Bygg- og anleggstype: Barnehage
Areal/lengde: 7 avdelinger
Sted: Oslo, bydel Nordstrand
Prosjektbudsjett: ca 75 millioner
Gjennomføringsmodell: Totalentreprise
Kontaktperson: Pål Kjær, prosjektleder (Pal.kjar@oby.oslo.kommune.no)

Informasjonen er ikke bindende for prosjektet. Her kan det påregnes større endringer. Vi gjør oppmerksom på at alle fremtidige datoer er tentative.

Hendelse/aktivitetTentativ dato
Leverandørmøter og opplæringUke 16
PrekvalifiseringUke 17
Utlysning/utsending av konkurransegrunnlagUke 26
TilbudsfristUke 36
IntervjuUke 39-40
Oppstart konkretiseringsfaseUke 41
Endelig valg av leverandørUke 45-46
Signert kontrakt/oppstartUke 46
FerdigstillelseHøst 2018

Prosjektmål for Munkerud rangert i prioritert rekkefølge

  1. Bygning og utendørsarealer som bidrar så mye som mulig til oppnåelse av Omsorgsbyggs Miljøstrategi 2016-2020.
  2. Utforming av bygning og utendørsarealer som sikrer allsidig utvikling for barn i alle aldersgrupper.
  3. Utforming av bygning og utendørsarealer som legger til rette for arbeidstakere til å kunne utføre sitt arbeid på best mulig måte.
  4. Utforming av bygning og utendørsarealer som har minimale livssykluskostnader, og som er enkle å vedlikeholde. 
  5. Utforming av bygning som har maksimal fleksibilitet for ombygging.

Pilot 2: Vollebekk barnehage

Bygg- og anleggstype: Barnehage
Areal/lengde: 8 avdelinger
Sted: Vollebekk, bydel Bjerke
Antatt entreprisekostnad: 63 mill. ekskl. mva.
Gjennomføringsmodell: Totalentreprise
Kontaktperson: Mina Smedås Munthe-Kaas, prosjektleder (mina.munthe-kaas@oby.oslo.kommune.no)

Hendelse/aktivitetTentativ dato
Leverandørmøter og opplæringUke 32 2017
PrekvalifiseringIngen
Utlysning/utsending av konkurransegrunnlagUke 38
TilbudsfristUke 46
IntervjuUke 48
Oppstart konkretiseringsfaseUke 1 2018
Endelig valg av leverandørUke 7 
Signert kontrakt/oppstartUke 8 
Ferdigstillelse31.05.2019
 

Prosjektmål for Vollebekk med lik prioritet

  • Utforming av bygning og utendørsarealer som sikrer allsidig utvikling for alle barn i alle aldersgrupper.
  • Utforming av bygning og utendørsarealer som legger til rette for arbeidstakere til å kunne utføre sitt arbeid på best mulig måte.
  • Utforming av bygning og utendørsarealer som bidrar så mye som mulig til oppnåelse av Omsorgsbyggs Miljøstrategi 2016 – 2020.
  • Utforming av bygning og utendørsarealer som har minimale livssykluskostnader, og som er enkle å vedlikeholde.
  • Utforming av bygning som gir bydel og bestyrer fleksibilitet i barnehagedriften.

Deldette

Piloter på prestasjonsinnkjøp (BVP)

Asker kommune - Pilot på BVP

Asker kommune vurderer å bruke Best Value Procurement på et byggeprosjekt i kommunen. Aktuelt prosjekt er et kombinert produksjons- og administrasjonsbygg.

Bærum kommune - Pilot på BVP

Bærum kommune har valgt å ta i bruk BVP når de skal bygge nye omsorgsboliger på Gullhaug. Under finner du kortfattet informasjon og målsetningene for prosjektet.

Frogn kommune - pilot på BVP

Frogn kommune skal bruke Best Value Procurement på utbygging av mer enn 150 omsorgsboliger frem til 2026.

Nye Veier - Piloter på BVP

Nye Veier har signert kontrakt for åtte pilotprosjekter med Best Value Procurement-metoden, og har flere prosjekter på vei. Under finner du en oversikt over prosjektene.

Oslo kommune Omsorgsbygg KF - Pilot på BVP

Omsorgsbygg bruker Best Value Procurement på Munkerud barnehage, en ny 7-avdelings barnehage på Nordstrand. De har også inngått en BVP- kontrakt for prosjektering og bygging av en ny barnehage på Vollebekk.

Rælingen kommune - pilot på BVP

Rælingen kommune skal bruke Best Value Procurement under byggingen av en barneskole med ca 750 elever samt en flerbrukshall.

Stavanger Eiendom - pilot på BVP

Stavanger Eiendom skal bruke BVP- metoden på Tastaveden ungdomsskole i Tasta bydel. Prosjektet er en kombinasjon av rehabilitering og nybygg. Løsningsforslag skal være en del av tilbudet. De har tidligere brukt metoden på tre barnehageprosjekter i samme bydel.

Sykehusbygg HF - Pilot på BVP

Sykehusbygg skal bruke Best Value Procurement på storprosjektet SUS2023 -Stavanger Universitetssykehus. I første omgang skal metoden prøves ut på et parkeringshus i tilknytning til sykehuset.