Rælingen kommune - pilot på BVP

Rælingen kommune skal bruke Best Value Procurement under byggingen av en barneskole med ca 750 elever samt en flerbrukshall.

Publisert: 23. okt 2018, Sist endret: 08. okt 2020

Rælingen kommune ligger i Nedre Romerike i Akershus. Kommunen har seks barneskoler, to ungdomsskoler og en videregående skole. Prosjektansvaret for skoleprosjektet ligger under Eiendomsenheten. Deres oppgave er å ivareta drift, vedlikehold og utredning av behov når det gjelder kommunale eiendommer, herunder prosjektansvar for byggeprosjekter.

Om Prosjektet

Bygg- og anleggstype: Barneskole og flerbrukshall
Areal/lengde: Ca. 13 000 m2
Sted: Fjerdingby, Rælingen kommune
Prosjektbudsjett: Ca. 450 millioner
Gjennomføringsmodell: Totalentreprise
Kontaktperson: Nils Øyvind Bø (nils.oyvind.bo@ralingen.kommune.no) 

Alle fremtidige datoer er tentative.

Hendelse/aktivitetTentativ dato
Leverandørmøter og opplæringApril 2019
Utlysning/utsending av konkurransegrunnlagMai 2019
TilbudsfristAugust 2019
IntervjuAugust 2019
Valg av leverandørSeptember 2019
Oppstart av konkretiseringsfaseSeptember 2019
Signert kontrakt/oppstartNovember 2019
FerdigstillelseVår 2022

Deldette

Piloter på prestasjonsinnkjøp (BVP)

Asker kommune - Pilot på BVP

Asker kommune vurderer å bruke Best Value Procurement på et byggeprosjekt i kommunen. Aktuelt prosjekt er et kombinert produksjons- og administrasjonsbygg.

Bærum kommune - Pilot på BVP

Bærum kommune har valgt å ta i bruk BVP når de skal bygge nye omsorgsboliger på Gullhaug. Under finner du kortfattet informasjon og målsetningene for prosjektet.

Frogn kommune - pilot på BVP

Frogn kommune skal bruke Best Value Procurement på utbygging av mer enn 150 omsorgsboliger frem til 2026.

Nye Veier - Piloter på BVP

Nye Veier har signert kontrakt for åtte pilotprosjekter med Best Value Procurement-metoden, og har flere prosjekter på vei. Under finner du en oversikt over prosjektene.

Oslo kommune Omsorgsbygg KF - Pilot på BVP

Omsorgsbygg bruker Best Value Procurement på Munkerud barnehage, en ny 7-avdelings barnehage på Nordstrand. De har også inngått en BVP- kontrakt for prosjektering og bygging av en ny barnehage på Vollebekk.

Rælingen kommune - pilot på BVP

Rælingen kommune skal bruke Best Value Procurement under byggingen av en barneskole med ca 750 elever samt en flerbrukshall.

Stavanger Eiendom - pilot på BVP

Stavanger Eiendom skal bruke BVP- metoden på Tastaveden ungdomsskole i Tasta bydel. Prosjektet er en kombinasjon av rehabilitering og nybygg. Løsningsforslag skal være en del av tilbudet. De har tidligere brukt metoden på tre barnehageprosjekter i samme bydel.

Sykehusbygg HF - Pilot på BVP

Sykehusbygg skal bruke Best Value Procurement på storprosjektet SUS2023 -Stavanger Universitetssykehus. I første omgang skal metoden prøves ut på et parkeringshus i tilknytning til sykehuset.