Sykehusbygg HF - Pilot på BVP

Sykehusbygg skal bruke Best Value Procurement på storprosjektet SUS2023 -Stavanger Universitetssykehus. I første omgang skal metoden prøves ut på et parkeringshus i tilknytning til sykehuset.

Publisert: 23. okt 2018, Sist endret: 23. okt 2018

Sykehusbygg HF eies av alle helseregionene i Norge. Organisasjonen er et nasjonalt kompetansesenter for sykehusplanlegging – og bygging. De bistår regionene i alle faser av plan- og byggeprosessen, fra utviklingsplan til gjennomføring. De lager også modeller, standarder, metoder og verktøy for nye sykehus.

Om Prosjektet

Bygg- og anleggstype: Parkeringshus
Areal/lengde: 17 500 m2
Sted: Stavanger, Ullandhaug
Prosjektbudsjett: 100 millioner
Gjennomføringsmodell: Totalentreprise
Kontaktperson: Therese Øvernes (Therese.overnes@sus.no)

Alle fremtidige datoer er tentative.

Hendelse/aktivitetTentativ dato
Leverandørmøter og opplæringStavanger kommune v/Stavanger eiendom har avholdt informasjonsmøte om BVP for leverandører i regionen. I tillegg har SUS2023 informert om tenkt bruk av metoden i ulike leverandørfora. SUS2023 har sammen med Stavanger Eiendom oppfordret Næringsforeningen i Stavanger til å avholde kurs i regionen. 
PrekvalifiseringAvhengig av områderegulering og opparbeidelse av infrastruktur i området. Tidligst årsskifte 2017/18
Utlysning/utsending av konkurransegrunnlag15.12.2017
Tilbudsfrist17. april 2018, kl 12.00
IntervjuMai 2018
Endelig valg av leverandør23. mai 2018
Oppstart konkretiseringsfasePrimo juni 2018
Signert kontrakt/oppstartAugust 2018
FerdigstillelseMai 2019

Prosjektmål

• Parkeringshuset, inkludert inn- og utkjøring, skal ha funksjonelle løsninger som gir best mulig trafikkflyt for alle brukere gjennom hele døgnet
• Parkeringshuset skal ha kvaliteter som sikrer lavest mulig vedlikehold og driftskostnader
• Parkeringshuset skal ha en best mulig utforming både innvendig og utvendig
• Best mulig tilretteleggelse for utvidelse av parkeringshuset i senere byggetrinn.

Deldette

Piloter på prestasjonsinnkjøp (BVP)

Asker kommune - Pilot på BVP

Asker kommune vurderer å bruke Best Value Procurement på et byggeprosjekt i kommunen. Aktuelt prosjekt er et kombinert produksjons- og administrasjonsbygg.

Bærum kommune - Pilot på BVP

Bærum kommune har valgt å ta i bruk BVP når de skal bygge nye omsorgsboliger på Gullhaug. Under finner du kortfattet informasjon og målsetningene for prosjektet.

Frogn kommune - pilot på BVP

Frogn kommune skal bruke Best Value Procurement på utbygging av mer enn 150 omsorgsboliger frem til 2026.

Nye Veier - Piloter på BVP

Nye Veier har signert kontrakt for åtte pilotprosjekter med Best Value Procurement-metoden, og har flere prosjekter på vei. Under finner du en oversikt over prosjektene.

Oslo kommune Omsorgsbygg KF - Pilot på BVP

Omsorgsbygg bruker Best Value Procurement på Munkerud barnehage, en ny 7-avdelings barnehage på Nordstrand. De har også inngått en BVP- kontrakt for prosjektering og bygging av en ny barnehage på Vollebekk.

Rælingen kommune - pilot på BVP

Rælingen kommune skal bruke Best Value Procurement under byggingen av en barneskole med ca 750 elever samt en flerbrukshall.

Stavanger Eiendom - pilot på BVP

Stavanger Eiendom skal bruke BVP- metoden på Tastaveden ungdomsskole i Tasta bydel. Prosjektet er en kombinasjon av rehabilitering og nybygg. Løsningsforslag skal være en del av tilbudet. De har tidligere brukt metoden på tre barnehageprosjekter i samme bydel.

Sykehusbygg HF - Pilot på BVP

Sykehusbygg skal bruke Best Value Procurement på storprosjektet SUS2023 -Stavanger Universitetssykehus. I første omgang skal metoden prøves ut på et parkeringshus i tilknytning til sykehuset.