Trondheim eiendom, utbyggingsavdelingen - Pilot på BVP

Trondheim kommune har tatt i bruk BVP for utbygging av ny barnehage på Ranheimsfjæra.

Publisert: 23. okt 2018, Sist endret: 23. okt 2018

Trondheim eiendom har eieransvaret for bygninger som skoler, barnehager, helse- og velferdssentre, helsehus, kultur- og administrasjonsbygg. Utbyggingsavdelingen i Trondheim eiendom har ansvaret for utvikling og gjennomføring av nye byggeprosjekter og større rehabiliteringer- og ombygginger av eksisterende bygninger.

Om Prosjektet Ranheimfjæra barnehage

Bygg- og anleggstype: Barnehage
Areal/lengde: 6 avdelinger
Sted: Ranheim, Trondheim
Prosjektbudsjett: ca 62 millioner
Gjennomføringsmodell: Totalentreprise
Kontaktperson: Anne Grete Valstad, prosjektleder (anne-grete.valstad@trondheim.kommune.no)
Informasjonen er ikke bindende for prosjektet. Her kan det påregnes endringer.

Hendelse/aktivitet

Tentativ dato

Leverandørmøter og opplæring

Uke 36 og 41 2017

Utlysning/utsending av konkurransegrunnlag

Uke 39

Tilbudsfrist

Uke 46

Intervjuer

Uke 49-50

Valg av leverandør til konkretiseringsfasen

Uke 51-52

Oppstart konkretiseringsfase

Uke 1 2018

Endelig valg av leverandør

Uke 8 2018

Signert kontrakt/oppstart

Mars 2018

Ferdigstillelse

April 2019

 

Prosjektmål

• Utforming av bygning og utendørsarealer som sikrer allsidig utvikling for barn i alle alderstrinn i barnehagen
• Utforming av bygning og utendørsarealer som legger til rette for at alle arbeidstakere i barnehagen kan utføre sitt arbeid på en best mulig måte
• Gjennomføre et prosjekt med løsninger og utstyr som gir minimale utslipp fra byggeplass
• Utforming av bygning og utomhusarealer som minimaliserer livssykluskostnader og vedlikeholdskostnader i drift av barnehagen.

Prosjektmålene er likt prioritert.

Deldette

Piloter på prestasjonsinnkjøp (BVP)

Asker kommune - Pilot på BVP

Asker kommune vurderer å bruke Best Value Procurement på et byggeprosjekt i kommunen. Aktuelt prosjekt er et kombinert produksjons- og administrasjonsbygg.

Bærum kommune - Pilot på BVP

Bærum kommune har valgt å ta i bruk BVP når de skal bygge nye omsorgsboliger på Gullhaug. Under finner du kortfattet informasjon og målsetningene for prosjektet.

Frogn kommune - pilot på BVP

Frogn kommune skal bruke Best Value Procurement på utbygging av mer enn 150 omsorgsboliger frem til 2026.

Nye Veier - Piloter på BVP

Nye Veier har signert kontrakt for åtte pilotprosjekter med Best Value Procurement-metoden, og har flere prosjekter på vei. Under finner du en oversikt over prosjektene.

Oslo kommune Omsorgsbygg KF - Pilot på BVP

Omsorgsbygg bruker Best Value Procurement på Munkerud barnehage, en ny 7-avdelings barnehage på Nordstrand. De har også inngått en BVP- kontrakt for prosjektering og bygging av en ny barnehage på Vollebekk.

Rælingen kommune - pilot på BVP

Rælingen kommune skal bruke Best Value Procurement under byggingen av en barneskole med ca 750 elever samt en flerbrukshall.

Stavanger Eiendom - pilot på BVP

Stavanger Eiendom skal bruke BVP- metoden på Tastaveden ungdomsskole i Tasta bydel. Prosjektet er en kombinasjon av rehabilitering og nybygg. Løsningsforslag skal være en del av tilbudet. De har tidligere brukt metoden på tre barnehageprosjekter i samme bydel.

Sykehusbygg HF - Pilot på BVP

Sykehusbygg skal bruke Best Value Procurement på storprosjektet SUS2023 -Stavanger Universitetssykehus. I første omgang skal metoden prøves ut på et parkeringshus i tilknytning til sykehuset.