Trondheim kommune, kommunalteknikk - pilot på BVP

Trondheim kommune, kommunalteknikk skal bruke Best Value Procurement på Superbuss-traseen Jonsvannsveien/Moholt i Trondheim.

Publisert: 23. okt 2018, Sist endret: 01. nov 2018

Kommunalteknikk i Trondheim kommune har ansvar for å bygge og videreutvikle kommunale veier, kommunale parker, byrom, de bynære grøntområdene og kommunale vann- og avløpsanlegg.

Om Prosjektet

Bygg- og anleggstype: 4-felts vei, gang-og sykkelveger og to suberbusstasjoner
Areal/lengde: 800 m
Sted: Trondheim, Jonsvannsveien/Moholt
Prosjektbudsjett: 
Gjennomføringsmodell: Totalentreprise
Kontaktperson: Ingrid Haagensli (Ingrid.haagensli@trondheim.kommune.no)

Alle fremtidige datoer er tentative.

Hendelse/aktivitetTentativ dato
Leverandørmøter og opplæring08.02.2017
PrekvalifiseringIngen, åpen anbudskonkurranse
Utlysning/utsending av konkurransegrunnlagEtter påske 2017
Tilbudsfrist 30.05.2017
Intervju Gjennomført juni 2017
Valg av leverandør28.06.2017
Oppstart konkretiseringsfase Medio august 2017
Endelig valg av leverandør 1.10.2017.
Signert kontrakt/oppstart 09.10.2017.
FerdigstillelseJuli 2019

Deldette

Piloter på prestasjonsinnkjøp (BVP)

Asker kommune - Pilot på BVP

Asker kommune vurderer å bruke Best Value Procurement på et byggeprosjekt i kommunen. Aktuelt prosjekt er et kombinert produksjons- og administrasjonsbygg.

Bærum kommune - Pilot på BVP

Bærum kommune har valgt å ta i bruk BVP når de skal bygge nye omsorgsboliger på Gullhaug. Under finner du kortfattet informasjon og målsetningene for prosjektet.

Frogn kommune - pilot på BVP

Frogn kommune skal bruke Best Value Procurement på utbygging av mer enn 150 omsorgsboliger frem til 2026.

Nye Veier - Piloter på BVP

Nye Veier har signert kontrakt for åtte pilotprosjekter med Best Value Procurement-metoden, og har flere prosjekter på vei. Under finner du en oversikt over prosjektene.

Oslo kommune Omsorgsbygg KF - Pilot på BVP

Omsorgsbygg bruker Best Value Procurement på Munkerud barnehage, en ny 7-avdelings barnehage på Nordstrand. De har også inngått en BVP- kontrakt for prosjektering og bygging av en ny barnehage på Vollebekk.

Rælingen kommune - pilot på BVP

Rælingen kommune skal bruke Best Value Procurement under byggingen av en barneskole med ca 750 elever samt en flerbrukshall.

Stavanger Eiendom - pilot på BVP

Stavanger Eiendom skal bruke BVP- metoden på Tastaveden ungdomsskole i Tasta bydel. Prosjektet er en kombinasjon av rehabilitering og nybygg. Løsningsforslag skal være en del av tilbudet. De har tidligere brukt metoden på tre barnehageprosjekter i samme bydel.

Sykehusbygg HF - Pilot på BVP

Sykehusbygg skal bruke Best Value Procurement på storprosjektet SUS2023 -Stavanger Universitetssykehus. I første omgang skal metoden prøves ut på et parkeringshus i tilknytning til sykehuset.