Hvorfor høye energiambisjoner i bygg?

Både lavere energiforbruk, reduksjon i utslipp er viktig for å nå både nasjonale og internasjonale miljømål.

Publisert: 02. sep 2013, Sist endret: 30. okt 2018

Energibruk påvirker i stor grad økonomien i hele byggets levetid. Høye investeringskostnader for å senke energibehovet kan bidra til god totaløkonomi. Optimal utforming av bygget kan senke energibehovet og frigjøre midler til andre formål i hele byggets levetid.

Regelverket om offentlige anskaffelser, $5 i LOA, krever at du tar hensyn til livssykluskostnader (LCC) og miljøkonsekvenser i planleggingen av en anskaffelse. Gode, langsiktige disposisjoner er bakgrunnen for at alle offentlige byggeprosjekter er pålagt å ta hensyn til LCC i planlegging og innkjøp.

Politiske mål

Offentlige anskaffelser kan styre utviklingen og bidra til politiske mål, både lokalt og i EU-sammenheng.

Offentlige anskaffelser innenfor bygg- og anlegg utgjør en stor andel av den økonomiske aktiviteten i sektoren. Krav som stilles til leverandører, tjenester og byggevarer har stor betydning for markedsutviklingen, og stimulerer til innovasjon på området.

Offentlige sektor har et særlig ansvar for å bruke anskaffelsene til å påvirke produkt- og prisutviklingen i ønsket politisk retning, både med hensyn til økonomi, ressurser, energi og miljø.

Deldette

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?
*