Anskaffelse av konkurransegjennomføringsverktøy (KGV)

Et konkurransegjennomføringsverktøy er et fagsystem som gir elektronisk støtte i hele konkurransegjennomføringen fra kunngjøring til kontraktsinngåelse.

Publisert: 01. nov 2016, Sist endret: 12. Jan 2021

KGV støtter brukerne i alle prosesstegene i gjennomføringen, og sikrer sporbarhet og dokumentasjon av alle aktiviteter og hendelser. All kommunikasjon mellom oppdragsgiver og leverandørene foregår ved bruk av KGV, og løsningen bør være integrert mot Doffin. KGV har dynamiske maler for de vanligste aktivitetene, i tillegg kan virksomhetene ofte selv legge inn sine egne maler til bruk i gjennomføring av kunngjøring og konkurranse.

Mange integrerer KGV mot sak/arkivsystem for å sikre at arkivverdig materiell fra den enkelte konkurranse blir aktivert automatisk og fortløpende gjennom konkurransen.

Kontraktsadministrasjonsverktøy (KAV) en betegnelse som benyttes for verktøy som understøtter aktivitetene i kontraktsforvaltningen. KGV kan også ha funksjonalitet som understøtter kontraktsadministrasjonen. Normalt vil dette være informasjon om inngåtte avtaler med for eksempel data om kontrakters varighet, kontaktpersoner internt og hos leverandør samt andre nøkkeldata om kontrakten.

KGV er systemløsninger som leveres av markedet, og anskaffes i tråd med regelverket. KGV-leverandørene har ulike prismodeller, men de fleste gir deg som oppdragsgiver mulighet for å anskaffe en løsning med grunnleggende funksjonalitet til én pris, og eventuelt i tillegg kjøpe tilleggsfunksjonalitet. I tillegg graderes prisene vanligvis etter omfang av bruken.

Deldette

Hjelp oss å lage bedre nettsider

Fant du det du lette etter?

Hjelp oss å lage bedre nettsider
*