Anskaffing av hotell- og konferansetenester

Mal for rammeavtalar for hotell- og konferansetenester inneheld miljøkrav og krav om gode lønns- og arbeidsvilkår, i tillegg til standard kontraktsvilkår.

Kjøpe konferansetenester?

Miljøhensyn ved hotell- og konferanseanskaffelser

Grunnleggende miljøkrav er integrert i Difis forslag til rammeavtaler for hotellovernatting og konferansetjenester.

Mer spesifikke klima- og miljøkrav til hotelltjenester

Det kan stilles krav til leverandørens miljøledelsestiltak som kvalifikasjonskrav. Kvalifikasjonskrav er krav som sikrer at leverandøren er egnet til å gjennomføre kontrakten. Der det er relevant og proposjonalt å stille krav til leverandørens miljøledelsestiltak, kan ulike ordninger brukes som kilde for disse kravene, som feks:

De overnevnte sertifiseringsordninger kan brukes som dokumentasjon for oppfyllelse av spesifikke krav til miljøledelsestiltak. Det finnes flere sertifiseringsordninger innen hotelltjenester og bransjen bør kunne få dokumentere oppfyllelse på flere måter.

Andre europeiske og internasjonale sertifiseringsordninger

Flere hoteller kan være 3. parts sertifisert i henhold til den Europeiske sertifieringsordningen EMAS sertifisert. Andre hoteller kan være 3 parts sertifisert i henhold til ISO 14001.

Det er mulig å kreve en 3. parts sertifisert ordning som kvalifikasjonskrav, les mer om Miljøkrav og miljødokumentasjon.