Anskaffing av hotell- og konferansetenester

Rettleiing for hotell- og konferansetenester og mal for konkurransegrunnlag.

Vurder å dele opp anskaffinga i delkontraktar

Hotelltenester består av både store og små kjeder og enkeltståande hoteller.

Dersom du skal anskaffe hotelltenester over eit større geografisk område eller tenester for ulike formål, kan det vere hensiktsmessig å dele opp anskaffinga i delkontraktar.

Denne vurderinga er ei vurdering vi som offentlege innkjøparar pliktar å foreta, og det skal gjerast skriftleg i protokollen til anskaffinga dersom anskaffinga ikkje blir delt opp.