Anskaffing av hotell- og konferansetenester

Mal for rammeavtalar for hotell- og konferansetenester inneheld miljøkrav og krav om gode lønns- og arbeidsvilkår, i tillegg til standard kontraktsvilkår.

Kjøpe konferansetenester?

Miljøhensyn ved hotell- og konferanseanskaffelser

Grunnleggende miljøkrav er integrert i Difis forslag til rammeavtaler for hotellovernatting og konferansetjenester.

Mer spesifikke klima- og miljøkrav til hotelltjenester

Miljøfyrtårn - Har særskilte bransjekrav for overnattings- og serveringsvirksomhet. Disse er fordelt på catering, enkle overnattingssteder, grønne konferanser, hotell og restaurant og cafe.

Miljømerking - Har utarbeidet krav for hotell, restaurant og konferansevirksomhet

Europeiske kriterier

Det er ikke utarbeidet felles europeiske kriterier for anskaffelser av hotelltjenester.