IT - offentlige anskaffelser

Få hjelp til offentlige anskaffelser av IT-drift, IT-utstyr og generelt om IT-systemer. Les om SLA, skytjenester, smidig systemutvikling, utvilkling av komplekse IT-systemer med mer.

Revisjon av Statens standard avtaler

Aktuelt

Gi dine innspill til ny standard databehandleravtale

Difi inviterer til å gi innspill på ny standard databehandleravtale. Fristen er 20. september. Avtalen har samme struktur som SSA-ene, med en generell avtaletekst og et bilagssett som fylles ut i hvert enkelt tilfelle. Avtalen dekker personvernforordningens (GDPR) minimumskrav.

Ny veiledning om skytenester

Skytenester er skalérbare tenester som blir levert over nett. I den nye veiledninga finn du meir om fordelar og utfordringar. Du finn også ut korleis du gjer ein anskaffelse.

Si din mening om Statens standardavtaler (SSA)

Nå kan du si din mening om SSA. Difi er i gang med et prosjekt for å kartlegge, systematisere og revidere hele avtaleporteføljen. Vi trenger din mening for at avtalene skal bli best mulig.

Staten kan spare mange milliarder på felles innkjøp

Mandag ble den syvende avtalen om felles statlige innkjøp signert – denne gang for PC-skjermer. Ved å ha samlet innkjøp av standardprodukter som kulepenner, PC-er og mobiltelefoner kan staten potensielt spare 1,2 milliarder kroner på fire år. På sikt kan gevinstene bli enda større.

Staten sparer stort på felles innkjøp

En ny innkjøpsavtale gjør at Staten vil kunne spare inntil 30 millioner i året på innkjøp av mobiltelefoner og nettbrett. Den samlede besparelsen på felles innkjøp er med det oppe i omtrent 230 millioner i året.