Retur og avhending av IT-utstyr

Utrangert IT-utstyr eller EE-avfall kan innehalde miljøgifter og skal samlast inn og behandlast på ein forsvarleg måte. Det finst eigne bestemmingar om EE-avfall.

Publisert: 30. apr 2013, Sist endra: 14. aug 2019
Gamle PC-skjerner
 
 

Det har vore ein del merksemd rundt eksport av utrangert EE/IT-utstyr til andre land, mellom anna i Afrika. Det kan vere både fordeler og ulemper ved ein slik praksis. Faren ved å levere utrangert utstyr til land med svakare regulering av EE-avfall er at det vert handtert på uforsvarleg måte.

IT-avfall er i ferd med å verte eit stort globalt problem, og dei fattigaste delane av verda vert hardast ramma. Ofte vert EE-avfallet destruert ved at det hamnar i eit stort deponi eller vert smelta i opne flammar utan forutgåande kjeldesortering. Giftstoff frå materiala kan føre til alvorlege sjukdommar og er svært skadelege for miljøet.

Godkjend mottakar av EE-avfall

Mottakar av EE-avfall må vere godkjend i EE-registeret som vert vedlikehalde av Miljødirektoratet. Liste over godkjende returselskap i Noreg 

EE-registeret har også oversikt over alle produsentar og importørar av EE-produkt, og ein statistikk over varetilførsel av EE-produkt og totalt innsamla EE-avfall per halvår. EE-produkt er ikkje berre IT-ustyr, men alt som er avhengig av elektrisk straum for å fungere korrekt. Det kan vere alt frå kjøleskap og vaskemaskin, til TV, lyspærer, kablar og leidningar og ventilasjon. Meir om EE-registeret

Grønt Punkt Norge

Innkjøp av IT-utstyr fører med seg for store mengder emballasje. Av omsyn til tryggheit under transport er emballasjen ofte langt større enn utstyret den inneheld. Resirkulering og materialgjenvinning av emballasjen er også eit viktig tiltak for miljøet. EU har anbefalte miljøkriterium for emballasje til IT-utstyr (sjå punkt 7 på side 5).    

Grønt Punkt Norge AS sikrar og administrerer finansiering av returordningane for ulike typar emballasje. I tillegg drifter Grønt Punkt Norge innsamling og gjenvinning av plastemballasje og emballasjekartong. Meir om Grønt Punkt Norge

Sharethis

Hjelp oss å bli bedre

Fant du det du lette etter?

Tilbakemeldinger blir ikke besvart. Gå til siden med kontaktinformasjon hvis du trenger hjelp.

Hjelp oss å bli bedre
*