Roller og ansvar i IKT-anskaffelser

Ved anskaffelse av IKT er det noen roller du bør være særskilt oppmerksom på.

Publisert: 20. jun 2019, Sist endret: 13. Feb 2020

Under finner du rollene med beskrivelse av ansvar som er spesielt for IKT-anskaffelser. Til inspirasjon, se veiledningen om roller og ansvar i  anskaffelsesprosessen.

 
 

Behovshaver (budsjetteier, linjeleder)

Ansvarlig for å

 • Løse arbeidsoppgaven på en effektiv måte
 • Utrede behov
 • Ha oversikt over relevant regelverk og avtaler for arbeidsoppgaven
 • Ha oversikt over informasjonen som behandles i arbeidsoppgaven og i systemet
 • Informere innkjøper om behov og sikkerhet

Ansvarlig for å styre risiko i arbeidsoppgaven

 • Ha oversikt over relevante trusler for arbeidsoppgaven og systemet
 • Identifisere og vurdere risiko for informasjonssikkerhetsbrudd i arbeidsoppgaven
 • Beskrive behovet for sikkerhet i arbeidsoppgaven og systemet
 • Sørge for riktig beslutning på riktig nivå når det gjelder valg av sikkerhetstiltak
 • Eskalere håndtering av risiko dersom nødvendig

Fagansvarlig informasjonssikkerhet

Ansvarlig for å støtte linjeleder i

 • Risikovurderinger for arbeidsoppgaven
 • Å beskrive sikkerhetsbehov for systemet

IKT-fagansvarlig

Ansvarlig for

 • Å identifisere tekniske krav til informasjonssikkerhet i systemet
 • Sikkerhetstesting, verifisering av krav

Innkjøper

 Ansvarlig for

 • Å støtte virksomheten i anskaffelsen
 • At behov og sikkerhet i anskaffelsen blir håndtert mot leverandøren
 • At informasjonssikkerheten blir ivaretatt i selve anskaffelsen

Deldette

Hjelp oss å lage bedre nettsider

Fant du det du lette etter?

Hjelp oss å lage bedre nettsider
*