Konkurransegjennomføring - skytjenester (cloud)

Tredjepartsvilkåra er bindande for kunden og kan variere frå tilbydar til tilbydar. Ved å vurdere innhaldet i tredjepartsvilkåra sikrer du at du vel av beste vilkår og lik handsaming av leverandørane.

Publisert: 20. jun 2019, Sist endra: 01. jul 2020

Konkurransegjennomføringa for skykjøp er lik andre kjøp. Evaluering av pris og SLA er velkjende tema og ikkje med i denne veiledninga.

Evaluering av tredjepartsvilkår

Tredjepartsvilkåra er bindande for kunden og leverandøren skal dokumentert vilkåra i bilag 9 i SSA-L.

Vurder fyrst om tredjepartsvilkåra er i motstrid eller i noe grad avviker frå konkurransegrunnlaget med vedlegg.  Er det avvik, må du som Kunde gjere ei konkret vurdering om det enkelte avviket eller avvika samla sett utgjer grunn til avvisning etter anskaffelsesforskriften.

I tabellen under er det sett opp eit døme.

TredjepartsvilkårLeverandøren sitt svarKunden si vurdering
Pliktar kunden må godta for å ta i bruk tenesten  
Ansvarbegrensning tredjepart har forbeholdt seg  
Situasjonar der tredjepart rettar feil  
Avvik fra konkurransegrunnlaget  

Les meir om leveransar fra tredjepart

 

Sharethis

Hjelp oss å lage bedre nettsider

Fant du det du lette etter?

Hjelp oss å lage bedre nettsider
*