Frå investeringskostnader til driftsskostnader - Skytjeneste

Bruk av skytenester betyr overgang frå investeringskostnader til driftskostnader.

Publisert: 29. jun 2017, Sist endra: 19. okt 2018

Ein overgang fra lokal drift av IKT til kjøp av skytenester kan vere en fordel fordi det gir faste forutsigbare utgifter, i motsetning til sporadiske investeringar i nytt utstyr eller ny programvare.

Kostbilete

 Lokalt drift av IKTSkytjeneste
InvesteringarAnskaffing av maskin- og programvareIngen
Utbetring og utviding av eksisterande infrastruktur

Betal etter bruk av maskinvare, programvare, nettverk, lagring, overvåkning, sikkerhet og administrasjon

 

Standard innføring

Overvåkning, testverktøy og tryggleik
Tilpassa innføring
Design og utrullingDesign, oppsett og testing av datasenteret, enten med interne eller eksterne ressursarBasert på skyleverandørens standardiserte prosess
InfrastrukturUtskifting av maskinvare hvert 3-5 årHandteras av skyleverandøren
Utviding av nettverk/båndbredde for å handtere vekst og nye krav
Vedlikehald og oppgradering av programvare
DriftOppgraderingar, applikasjonsdrift, support og overvåkingHandteras av skyleverandøren
Rekruttering, opplæring og evt. sertifisering av driftspersonell
Strøm og kjøling. Evt. klimakostnader. Lokale datasentre har gjerne PUE >2,5Enkelte skyleverandører tilbyr PUE ned mot 1,1

Sharethis

Hjelp oss å lage bedre nettsider

Fant du det du lette etter?

Hjelp oss å lage bedre nettsider
*