Ein skyløsning kan vere økonomisk fordelaktig

Eksempel på driftsituasjonar der det kan lønne seg å vurdere ein skytjeneste.

Publisert: 29. jun 2017, Sist endra: 20. jun 2019

Varierende belastning

Dersom du har en tjeneste som må alltid være tilgjengelig, men som har ujevn datatrafikk i form av "topper" og "bølgedaler", må du ha kapasitet til å kunne håndtere trafikken når den er på topp.

Det kan være vanskelig å estimere kapasitetsbehovet nøyaktig. Dersom du dimensjonerer datasenteret med for stor kapasitet, vil du ha ledig kapasitet store deler av tiden. Hvis du har for lav kapasitet, vil du i perioder få brukere som får problemer med å bruke tjenesten, og som derfor blir misfornøyde.

Dette gjelder både systemer rettet mot interne og eksterne brukere. En skytjeneste kan skalere sømløst etter behovet du har til enhver tid.

Gradvis økning i kapasitetsbehov

Ved etablering av et lokalt datasenter, må du ta høyde for at bruken av en tjeneste kan øke med tiden. Senteret må dimensjoneres for å håndtere dette.  Resultatet er at du vil ha uutnyttet kapasitet fram til du når det nivået av bruk du har dimensjonert for. Det er selvsagt mulig å oppskalere datasenteret gradvis, men dette har også kostnader i form av gjentatte anskaffelsesprosesser.

Avlastning

Dersom du har systemer som har stort kapasitetsbehov i perioder (for eksempel i arbeidstiden) og lavt i andre, må du dimensjonere for å møte det maksimale behovet. Dette betyr uutnyttet kapasitet store deler av tiden.

Et alternativ er å kombinere lokal kapasitet – for eksempel for å dekke et gjennomsnitt av det du har behov for – og bruke en skytjeneste for å dekke toppene. Dette vil redusere den uutnyttede kapasiteten.

En slik løsning er enda mer aktuell dersom du har jevnt og forutsigbart kapasitetsbehov store deler av tiden, men trenger å kunne øke kapasiteten på kort varsel for å dekke uforutsette topper i etterspørselen.

 

Sharethis

Hjelp oss å lage bedre nettsider

Fant du det du lette etter?

Hjelp oss å lage bedre nettsider
*