Hvilke kontrakter egner seg ved anskaffelse av skytjenester

Her finner du informasjon om kontrakter som kan benyttes når du skal anskaffe skytjenester.

Publisert: 19. des 2016, Sist endret: 23. Mai 2019

SSA-L (avtale om løpende tjenestekjøp)

Avtalen gjelder løpende tjenester over internett og egner seg ved kjøp av standardiserte skytjenester ("as a service"-leveranser). Dette omfatter løpende skytjenester/abonnementstjenester. Tjenesten kan også omfatte installasjon, konfigurering, tilpasning og/eller integrasjoner dersom dette spesifiseres i bilag 1. Tjenesten omfatter drift og vedlikehold av løsningen.

Kunden leier funksjonalitet av leverandøren, men hverken kjøper eller installerer programvaren. Avtalen egner seg ikke for kompliserte driftsytelser av eksisterende systemer. Da er SSA-D bedre egnet. Dersom du trenger konsulentbistand for å optimalisere allerede anskaffede skyløsninger, trenger du en konsulentavtale – SSA-B eller SSA-O.

Leverandøren ansvar

Leverandøren har ansvaret for at tjenesten som leveres er i henhold til avtalen. Men leverandør har begrenset ansvar for tjenester fra tredjepart etter SSA-L (2018). Leverandøren er f.eks. ikke ansvarlig overfor Kunden for feil i tredjepartsleveranser som oppstår etter leveringsdag. Dette innebærer at du som kunde ikke kan påberope manglende kvalitet etter leveringsdag dersom dette skyldes feil i tredjepartsleveransen.

Dersom det er virksomhetskritisk funksjonalitet som anskaffes kan du som Kunde vurdere om ansvarsbegrensningene burde endres eller om det skal stilles strengere krav til SLA'er enn det leverandørmarkedet normalt tilbyr. Vær imidlertid oppmerksom på at standardiserte skytjenester er tjenester som leveres til et stort antall kunder og at avvikende reguleringer kan medføre prispåslag fra leverandøren.

SSA-L finner du her.

Dataforeningens skytjenesteavtale

Dataforeningens skytjenesteavtale er ment for alle typer skytjenester (herunder SaaS, IaaS og PaaS) og skal være egnet for tjenester levert både av Leverandøren selv og av tredjepart. Avtalen kan brukes til enkle og mer komplekse skytjenester der det er behov for tilpasninger og integrasjoner. For ytterligere veiledning og eventuelt kjøp av denne avtalen vises det til Dataforeningens side om skybaserte tjenester.

IKT-Norges standardavtaler

For omtale av IKT-Norges avtaler om IT-driftsytelser og SaaS, vises det til IKT-Norges standardavtale om IT-driftsytelser og til IKT-Norges standardavtale om Software as s Service.

Skytjenesteleverandørenes egne vilkår

Avslutningsvis nevnes skytjenesteleverandørenes egne avtalevilkår. Offentlige aktører bør imidlertid være oppmerksom på at avtalevilkårene må kunne sammenliknes og evalueres i en eller annen form for at tjenesten som anskaffes skal være i tråd med regelverket for offentlige anskaffelser.

 

Deldette

Hjelp oss å bli bedre

Fant du det du lette etter?

Tilbakemeldinger blir ikke besvart. Gå til siden med kontaktinformasjon hvis du trenger hjelp.

Hjelp oss å bli bedre
*