Markedsplass for skytjenester

Det skal etableres en markedsplass for skytjenester.

Publisert: 09. aug 2019, Sist endret: 14. Feb 2020

Markedsplassen skal gjøre det enklere for virksomhetene å anskaffe sikre, lovlige og kostnadseffektive skytjenester. Den skal tilgang til avtaler og gi oversikt over tilbudet i markedet, prosesstøtte i anskaffelsesprosessen, og støtte til sikkerhets- og risikovurderinger.

 
 

Om programmet

Programmet består av tre prosjekter: 

  1. Veiledning og metode 
  2. Tjenesteinnhold 
  3. Teknisk løsning 

Vi legger opp til tett dialog med brukere og leverandører. Ta kontakt med oss for innspill eller spørsmål. 

Veiledning og metode

Vil skal utvikle veiledning om hvordan virksomhetene kan utvikle strategi for å flytte til skyen og veiledning om bruk av de avtalene markedsplassen inngår. Du vil også finnen annen relevant veiledning i forbindelse med skytjenester. Eksempler på dette er hvordan du skal forholde deg til vilkårene tredjepart/underleverandør krever for å kunne ta en skytjeneste i bruk.  

Veiledning og eksempler på krav til sikkerhet er høyt prioritert. Vi vil videreutvikle vår veiledning med eksempler på krav til sikkerhet for skytjenester med stor utbredelse i offentlig sektor. Vi vil også vurdere alternative løsninger, og konsept for, presentasjon av skytjenester som har lav økonomisk verdi, samt hvilke krav til sikkerhet som bør stilles til disse tjenestene.

Tjenesteinnhold

Med bakgrunn i behovsundersøkelse blant statlige virksomheter og kommuner og en markedsundersøkelse er det utarbeidet forslag til en avtaleportefølje for første versjon av markedsplassen.

Aktuelle avtaleområder kontorstøtte, lagring, back-up og recovery samt konsulenttjenester.

Vi planlegger ytterligere behovsundersøkelser og markedsundersøkelser før vi gjennomfører anskaffelser med mål om å etablere rammeavtaler. Vi vurderer også å etablere dynamiske innkjøpsordninger. Det planlegges å gjennomføre markedsdialog i forkant av hver anskaffelse.

Teknisk løsning

En teknisk løsning skal utvikles for å presentere avtaler og veiledning.  

I 2020 vil fokus være å designe en arkitektur for teknisk løsning. Forretningsprosesser og brukerbehov skal detaljeres og vi skal konkretisere funksjoner og egenskaper for markedsplassen. Arbeidet med å realisere arkitekturen skal begynne i slutten av 2020. Den tekniske løsningen skal kunne samhandle effektivt med andre løsninger, herunder legge til rette for fortsatt bruk av konkurransegjennomføringsverktøy (KGV) og kontraktsadministrasjonsverktøy (KAV). 

Tittel inn her

Programleder:                 Bente Hagelien,   980 78 143 

Veiledning og metode:   Asle Aass,   922 89 396 

Tjenesteinnhold:              Jørgen Iversen,   959 32 801 

Teknisk løsning:               Stian Horne,   997 07 399 

Informasjonssikkerhet:  Håvard Reknes,   469 28 494 

 

Deldette

Hjelp oss å bli bedre

Fant du det du lette etter?

Tilbakemeldinger blir ikke besvart. Gå til siden med kontaktinformasjon hvis du trenger hjelp.

Hjelp oss å bli bedre
*