Systemanskaffelser

Veiledning i systemanskaffelser for det offentlige. Du trenger hjelp av en leverandør for å få utviklet et IT(IKT)-system. Hvordan håndterer du anskaffelsen?

Publisert: 11. Mai 2018, Sist endret: 04. Mar 2019

Veiledningen er laget for dere som har behov for et nytt IT-system og ønsker at en leverandør skal ta ansvaret for å utvikle systemet. Da må dere gjøre en anskaffelse.

En god anskaffelse forutsetter godt samarbeid mellom prosjektleder, IT-faglig og anskaffelsesfaglig kompetanse. En vellykket anskaffelse er et godt grunnlag for et vellykket prosjekt! 

Figur

Figuren viser anskaffelsesprosessen for en systemanskaffelse.

 

Veiledningen er organisert i fire faser

Forholdet mellom den generelle anskaffelsesprosessen og prosjektveiviseren

Anskaffelse IT-utvikling gir en utfyllende veiledning til Anskaffelsesprosessen. Veiledningen viser til Anskaffelsesprosessen og til Prosjektveiviseren der det er sammenfall.

Tabellen viser en oversikt over hvordan fasene i de ulike prosessene kan ses i sammenheng:

Anskaffe IT-utviklingAnskaffelsesprosessenProsjektveiviseren
Analysere behovAvklare behov og forberede konkurransen Konsept
Forberede konkurransenPlanlegge
Gjennomføre konkurransenKonkurransegjennomføringGjennomføre 
Følge opp leverandørKontraktsoppfølging

Figur som viser sammenhengen mellom prosessene:

Anskaffelsesprosessen i et digitaliseringsprosjekt
 
 

 

Deldette

Hjelp oss å bli bedre

Fant du det du lette etter?

Tilbakemeldinger blir ikke besvart. Gå til siden med kontaktinformasjon hvis du trenger hjelp.

Hjelp oss å bli bedre
*