Overføre ansvaret for IT-systemet til linjeorganisasjonen

Oppfølgingen av IT-løsningen overføres til linjeorganisasjonen når systemet blir satt i produksjon.

Publisert: 11. Mai 2018, Sist endret: 06. nov 2019

Linjeorganisasjonen har ansvaret for systemet under godkjennings- og garantiperioden i utviklingskontrakten.

Hvis det er inngått vedlikeholdskontrakt med leverandøren starter den normalt opp når garantiperioden starter, det vil si når godkjenningsperioden er avsluttet løsningen er godkjent.  

I de tilfeller hvor delleveranser tas i bruk etterhvert vil utviklingskontrakten og vedlikeholdskontrakten løpe parallelt.

Det er viktig at den som har hatt ansvaret for oppfølging av feil i leveransen fortsetter å ha dette ansvaret til alle leveranser i utviklingskontrakten er levert og godkjent.

Deldette

Hjelp oss å lage bedre nettsider

Fant du det du lette etter?

Hjelp oss å lage bedre nettsider
*