Overføre ansvaret for IT-systemet til linjeorganisasjonen

I en systemanskaffelse bør driftsoppfølgingen av IT-løsningen overføres til linjen etterhvert som delleveransene blir akseptansetestet og akseptert.

Publisert: 11. Mai 2018, Sist endret: 04. Mar 2019
Digitaliseringsprosess

Figuren viser: sammenstilling av fasene i anskaffelsesprosessen og prosessen for systemanskaffelse.

 

Linjeorganisasjonen har ansvaret for systemet under godkjennings- og garantiperioden i utviklingskontrakten.

Hvis det er inngått vedlikeholdskontrakt med leverandøren starter den normalt opp når garantiperioden starter, det vil si når godkjenningsperioden er avsluttet løsningen er godkjent.  

I de tilfeller hvor delleveranser tas i bruk etterhvert vil utviklingskontrakten og vedlikeholdskontrakten løpe parallelt.

Det er viktig at den som har hatt ansvaret for oppfølging av feil i leveransen fortsetter å ha dette ansvaret til alle leveranser i utviklingskontrakten er levert og godkjent.

Deldette

Hjelp oss å bli bedre

Fant du det du lette etter?

Tilbakemeldinger blir ikke besvart. Gå til siden med kontaktinformasjon hvis du trenger hjelp.

Hjelp oss å bli bedre
*