Test og godkjenning av leveransene

Før du kan akseptere leveransen må du undersøke om du har fått det du skal og at det holder avtalt kvalitet.

Publisert: 11. Mai 2018, Sist endret: 06. nov 2019

Det leverandøren skal ha levert fremgår av: 

 • Den opprinnelige avtalen med bilag.
 • Endringer som kunden har bestilt (i bilag 9 til avtalen).
 • Spesifikasjoner og andre dokumenter som avtalen sier at skal utarbeides og godkjennes av kunden setter frister som fremgår av avtalen. 

Det er viktig å ha kontroll på at dokumenter og systemer som skal benyttes som grunnlag for test og godkjenning blir oppdatert kontinuerlig.  

Dersom det er avtalt at leverandøren skal levere testmateriell til kunden, må du følge opp at materiellet blir levert innen avtalt frist. 

Akseptansetest  

Det er du som kunde som har ansvar for å organisere og gjennomføre akseptansetest. I den sammenheng er det mye praktisk som må på plass.

 • Lokaler hvor testen skal gjennomføres.
 • PC-er, nettbrett, mobiltelefoner, skrivere og annet som skal brukes i testen.
 • Ulike nettlesere, versjoner av programvare og liknende hvis det kreves at løsningen skal fungere på det.
 • Testere med ulik bakgrunn - sluttbrukere, systemadministratorer, driftpersonell.
 • Testdata.
 • Testbrukere.
 • Spesialtester krever gjerne mye koordinering. Eksempler på slike tester er:
  • Integrasjonstester
  • Ende til ende-tester 
  • Sikkerhetstester
  • Kapasitetstester
  • Installasjonstest og andre driftsrelaterte tester
 • Rutiner for feilrapportering.
 • Opplæring av testere i bruk av systemet og i hvordan de rapporterer feil.

Test i godkjenningsperioden

Hensikten med testing i godkjenningsperioden er å få testet ut hvordan systemet fungerer i vanlig bruk. Hvis det oppdages feil, skal de rapporteres på samme måte som de feilene som ble rapportert under akseptansetesten.

Før du sender videre til leverandøren er det viktig å sjekke at feilene som er rapportert inn er reelle feil og ikke ønsker om å gjøre endringer i løsningen. De som bruker systemet vet ikke nødvendigvis i detalj hvordan det er avtalt at løsningen skal fungere.   

Deldette

Hjelp oss å lage bedre nettsider

Fant du det du lette etter?

Hjelp oss å lage bedre nettsider
*