Innsynsrett og taushetsplikt - konsulenttjenester

Unntak om innsynsrett og taushetsplikt er særlig aktuelt i forbindelse med drifts- og forretningsforhold som det vil være av konkurransemessig betydning å hemmeligholde.

Publisert: 08. Mai 2018, Sist endret: 11. jun 2018

Forvaltningens dokumenter er i utgangspunktet offentlige i henhold til offentleglova, det vil si at enhver kan kreve å få innsyn i dokumentene.

Dette gjelder også dokumenter i forbindelse med en anskaffelsesprosess, som anskaffelsesprotokoll og andre leverandørers tilbud, etter at meddelelse om tildeling er sendt ut.

I henhold til offentleglova gis det imidlertid unntak for innsynsrett for tilbudsdokumenter og anskaffelsesprotokoll frem til tildeling er foretatt. I tillegg er det unntak for opplysninger underlagt taushetsplikt fastsatt i lov eller forskrift.

Ved kjøp av konsulenttjenester er dette særlig aktuelt i forbindelse med drifts- og forretningsforhold som det vil være av konkurransemessig betydning å hemmeligholde.Oppdragsgiver har taushetsplikt med hensyn til disse opplysningene, og de må eventuelt sladdes før tilbud eller andre dokumenter utleveres. 

Deldette

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?
*