Anskaffing av mat og kantinetenester

Oversikt over Difi si rettleiing for korleis anskaffe mat- og kantinetenester meir berekraftig og med gode lønns- og arbeidsvilkår.

Sjå film om anskaffingar av økologisk mat

Sjå film om anskaffingar av økologisk mat

Lær korleis og kvifor stille krav til økologisk mat i offentlege anskaffingar. Filmen er laga av DebioInfo Matvalget.

Aktuelt