Spørsmål og svar om anskaffelser av økologisk mat

Her finner du svar på aktuelle spørsmål om anskaffelser av økologisk mat.

Publisert: 18. sep 2013, Sist endret: 01. jul 2018

Hvorfor kan økologisk mat knyttes til miljøvennlige innkjøp?

Produksjon av mat utgjør en stor miljøbelastning. I Difi-publikasjonen Bakgrunnsrapport om økologisk mat og tilhørende miljøhensyn ved offentlige anskaffelser av mat og serveringstjenester er det en gjennomgang av miljøaspekter knyttet til produksjonsmetoden. 

Hvordan kan jeg stille krav til økologisk mat og samtidig være i tråd med lov og forskrift om offentlige anskaffelser?

Difi har gjort en utredning som konkluderer med at det er fullt mulig å stille krav til økologisk mat og samtidig være i tråd med lov og forskrift om offentlige anskaffelser. Se hvordan du kan gjøre dette i "Krav og kriterier for mat og serveringstjenester" under Veiledere til høyre.

Hvordan kan jeg mest effektivt stille krav til økologisk mat?

Det er ulike måter å kunne stille krav og kriterier på i en anskaffelsesprosess. Difi anbefaler at det blir stilt krav til økologisk mat som krav til ytelsen (teknisk spesifikasjon) og/eller kontraktskrav. Begrunnelsen for det er at krav til ytelsen er absolutte krav og «tvinger» derfor leverandøren til å levere økologisk. Men pass på at du ikke er for streng i kravet ditt slik at det ikke blir noen reell konkurranse. Kontraktskrav er krav man setter som omhandler gjennomføringen av en avtale. Dette kan være lurt for eksempel hvis du ønsker å øke andelen økologisk mat etter en viss periode.

Er det mulig å kjøpe lokalprodusert mat?

Forskriften om offentlige anskaffelser er helt tydelig på at det ikke er mulig å stille krav til lokal produsert mat, eller at maten skal være produsert i Norge.

Det man kan gjøre er å dele opp i delkontrakter i en og samme konkurranse. Da kan man sikre at lokale leverandører, som kanskje ikke kan levere hele produktspekteret, kan levere tilbud på de varene de har mulighet til å levere. For mer informasjon, se spørsmålene om hvorfor og hvordan skal jeg dele opp en konkurranse? 

Hvorfor skal jeg dele opp en konkurranse?

Det er mange grunner til at det kan lønne seg å dele opp en konkurranse i ulike delkontrakter. For det første kan man få flere tilbud, og dermed ende opp med enda bedre avtaler, enn hvis man ikke hadde delt opp. Å dele opp en konkurranse gir mulighet for leverandører å gi tilbud selv om de ikke kan levere på alle produkter/produktgrupper. Det vil derfor også gi mulighet til lokale leverandører. Samtidig er det fortsatt interessant for de store leverandørene å levere inn tilbud på alle produkter/produktgrupper, fordi de fortsatt kan vinne alle delkontraktene.

Hvordan kan jeg dele opp en konkurranse?

Det er mange forskjellige måter man kan dele opp en konkurranse. Her kommer tre eksempler. Pass på at du ikke diskriminerer leverandørene ved valg av hvordan du skal dele opp.

  • Separate økologiske og konvensjonelle anskaffelser, eventuelt åpne for å kunne gi tilbud på kun en av delene. Da kan også leverandører som kun leverer økologiske produkter være med i konkurransen.
  • Dele opp etter produktgrupper. Eksempler på produktgrupper er fersk fisk, frossen fisk, fersk kjøtt, frossent kjøtt, meieriprodukter, bakervarer, frukt, grønt og bær.
  • Dele opp etter produkt for produkt. Eksempler på dette er epler, pærer, knekkebrød, oksekjøtt, laks, torsk og hvetemel. 

Hvorfor henviser Difi til økologiforskriften og EUs forordning 834/2007 i krav og kriteriesettene?

I mai kom det en dom fra EU-domstolen som sier at man må liste opp alle tekniske spesifikasjoner, slik at spesifiseringen blir så tydelig som det er mulig. Men siden markedsføringen av økologiske produkter må være i tråd med lovbestemmelser for økologisk produksjon og merking, må det henvises til hjemmelsgrunnlaget.

For produkter produsert i Norge er bestemmelsene hjemlet i den såkalte økologiforskriften, og for importerte produkter er produksjons- og merkingsreglene fastsatt i EUs forordning 834/2007.

Bevis på at de tekniske spesifikasjonene er oppfylt, kan være Debios Ø-merke eller annen egnet dokumentasjon.

Deldette

Hjelp oss å bli bedre

Fant du det du lette etter?

Tilbakemeldinger blir ikke besvart. Gå til siden med kontaktinformasjon hvis du trenger hjelp.

Hjelp oss å bli bedre