Tekstil, arbeidsklær og sko

Eksempler og veiledning om hvordan du kan stille krav til klima og miljø og sosialt ansvar ved kjøp av tekstiler, arbeidsklær og sko.

Ønsker du å bli informert om utvikling av nye krav og kriterier for tekstil? 

DFØ arbeider med å utvikle nye krav og kriterier for miljø og sosialt ansvar i anskaffelser av tekstiler. Ønsker du oppdateringer på denne prosessen og muligheten til å gi kommentarer til utviklingen, kontakt prosjektleder Kristina Henriksson på e-post kristina.henriksson@dfo.no.