Innkjøpsledelse

Her finner innkjøpsleder virkemidler for å oppnå en god innkjøpsfunksjon med anskaffelsesstrategi, effektiviseringsarbeid, samordning av innkjøp gjennom kategoristyring og innovasjon.

Anskaffelse som strategisk virkemiddel

Kjøp av varer og tjenester er et strategisk virkemiddel fordi det utgjør en stor andel av virksomhetens økonomi, og derfor må bidra til virksomhetens overordnede målsettinger.

Aktuelt

Ta i bruk styringsparametrar

Gjennom måling og rapportering gjer du anskaffingar synleg som eitt av dei viktige resultat- og utviklingsområda i verksemda. Difi har utvikla nye malar.