Innkjøpsledelse

Her finner innkjøpsleder virkemidler for å oppnå en god innkjøpsfunksjon med anskaffelsesstrategi, effektiviseringsarbeid, samordning av innkjøp gjennom kategoristyring og innovasjon.

Anskaffelse som strategisk virkemiddel

Kjøp av varer og tjenester er et strategisk virkemiddel fordi det utgjør en stor andel av virksomhetens økonomi, og derfor må bidra til virksomhetens overordnede målsettinger.

Aktuelt

Ta i bruk styringsparametrar

Gjennom måling og rapportering gjer du anskaffingar synleg som eitt av dei viktige resultat- og utviklingsområda i verksemda. Difi har utvikla nye malar.

Nytt verktøy for å beregne livssykluskostnader

Du kan planlegge, evaluere og følge opp totalkostnadene for en anskaffelse med Difis nye verktøy for livssykluskostnader. I tillegg til verktøyet har Difi utarbeidet en veiledning om livssykluskostnader og gode råd for hvordan du bør gå frem.