Brukerfora for digitalisering

Det finnast fleire interessentfora for elektronisk handel. Du finn meir informasjon om arbeidsområder og muligheiter for deltakelse i dei ulike foraene her.

Publisert: 14. nov 2016, Sist endra: 13. jan 2021

EHF brukarforum

EHF brukarforum er eit samlingspunkt for brukare av EHF formata. EHF brukarforum skal være for faglege diskusjonar mellom sender og mottakare av EHF dokument.

Misjon:
Sender og mottakar av EHF dokument er samstemde om korleis ein brukar EHF dokumentane/formatane.

EHF brukerforum blir halde 2-3 ganger pr. år. Møtane haldes hjå Digdir i Oslo.
For spørsmål - kontakt EHF@Digdir.no

Se mer informajson om EHF under fagsystemer for elektronisk handel eller www.vefa.difi.no

Ønskjer du å delta i utviklingsarbeidet i OpenPeppol 

Interessentforum for elektronisk faktura

Norsk interessentforum for elektronisk faktura tek sikte på å samle sentrale aktørar som ønskjer utbreiing av elektronisk faktura.

Målet er å bidra til å leggje til rette for ein breiskala adopsjon av elektronisk faktura både på nasjonalt og EU-nivå.

Forumet leiast av Digdir, og det blir halde møte to gongar om året før møta i EMSFeI.

Om du ønskjer å haldast oppdatert på arbeidet i EMSFeI eller ønskjer å delta, kan du melde interessa di til oss ved å sende ein e-post til: EHF@digdir.no   

Kontakt

Hjelp oss å lage bedre nettsider

Fant du det du lette etter?

Hjelp oss å lage bedre nettsider
*