Mandat og styringssystem

Kategoristyring krever at ledelsen gir innkjøp mandat til å samle ressurser for å utarbeide helhetlige innkjøpsstrategier for virksomheten. Kategoristyring stiller krav til styring på tvers av organisasjonen. Ledere må være villige til å samordne behov og ta ansvar for å realisere gevinster på sine områder.

Publisert: 26. sep 2018, Sist endret: 19. Mar 2020

Kategoristrategier

Innføring av kategoristyring innebærer at virksomheten setter mål og utarbeider strategier for de ulike kategoriene av produkter og tjenester som kjøpes inn. En kategoristrategi utvikles på grunnlag av flere problemstillinger:

  • Langsiktige behov i virksomheten. Vil dagens avtaleportefølje innenfor kategorien dekke framtidige behov? Kan behovene dekkes på en annen måte? Er behovet faktisk reelt?
  • Hvor strategisk viktig er kategorien, for eksempel IKT-innkjøp, for virksomheten? Finnes det et velfungerende marked med leverandører som kan tilby tjenester til en konkurransedyktig pris? Hva koster det å sette ut tjenesten sammenlignet med å utøve den selv?
  • Hvor velfungerende er leverandørmarkedet mht konkurranse og for eksempel teknologisk utvikling? Hva er trendene?

Hierarkisk plassering av kategoristrategi:

Figur
 
 

Figur: Kategoristrategier må ta hensyn til virksomhetsstrategien og andre overordnede strategier.

Styring ved oppfølging av KPI`r

Sentralt for kategoristyringen er å sette styringsparametere (KPI`er) for hvilke gevinster som skal realiseres. Vi anbefaler å finne noen styringsparametere som følges opp av toppledelsen og utvide med antall styringsparametere som innkjøpsleder og den enkelte kategoriansvarlige følger opp.

Her finner du forslag til enkle styringsparametere.

Deldette

Hjelp oss å lage bedre nettsider

Fant du det du lette etter?

Hjelp oss å lage bedre nettsider
*