Selvevaluering av din anskaffelsesfunksjon

Selvevalueringsverktøyet er et hjelpemiddel til å dokumentere virksomhetens nå-tilstand på anskaffelsesområdet og vil gi et godt grunnlag for å identifisere forbedringspotensial og veien videre.

Publisert: 05. nov 2018, Sist endret: 07. nov 2018

Modellen er delt inn i fem tilstander, hvor Difis beskrivelse av god praksis er ment å tilsvare nivået 2. En score på dette nivået betyr at virksomheten i stor grad etterlever Difis anbefalinger, men at det fremdeles er noe utviklingspotensial i forhold til prosesser, dokumentasjon, systemstøtte, etterlevelse, kompetanse eller organisatorisk ansvar og roller.

De fleste virksomheter bør være på nivå 2 ("noe erfaring") i modellen, men omfang og kompleksitet på anskaffelsene vil være styrende for hvilket modenhetsnivå som er riktig for din virksomhet.

Vi anbefaler at du utfører en fullstendig selvvevaluering med Difis selvevalueringsverktøy. Dette gir et grunnlag for å beslutte hvilke tiltak du bør iverksette.

Deldette

Hjelp oss å bli bedre

Fant du det du lette etter?

Tilbakemeldinger blir ikke besvart. Gå til siden med kontaktinformasjon hvis du trenger hjelp.

Hjelp oss å bli bedre
*