Strategisk fokus på å fremme grunnleggende menneskerettigheter

Anskaffelsesloven § 5 pålegger offentlige oppdragsgivere å ha egnede rutiner for å fremme respekt for grunnleggende menneskerettigheter ved offentlige anskaffelser dersom det er risiko for brudd på slike rettigheter. Som innkjøpsleder må du sørge for at kravet til egnede rutiner forankres internt i virksomheten.

Publisert: 23. okt 2018, Sist endret: 21. jun 2019

Rutinene skal gjelde anskaffelser der det er risiko for brudd på grunnleggende menneskerettigheter. Leverandørene kan få prøvd rettslig om oppdragsgiveren har slike rutiner, og om rutinene har vært fulgt i anskaffelsen. 

Inkluder kravet til å fremme grunnleggende menneskerettigheter i virksomhetens anskaffelsesstrategi

Kravet om å ha egnede rutiner for å fremme grunnleggende menneskerettigheter ved anskaffelser må løftes internt i virksomheten. Vi anbefaler at virksomheten innarbeider dette som et delmål i anskaffelsesstrategien.

Difi har utarbeidet veiledning og maler for anskaffelsesstrategier. Disse inneholder konkrete råd og anbefalinger om hvordan din virksomhet kan gjøre samfunnsansvar til en del av strategien. Les mer om anskaffelsesstrategi og finn mal for anskaffelsesstrategi på sidene om anskaffelsesstrategi.

Anskaffelsesstrategier med delmål om etisk handel/ivaretakelse av menneskerettigheter

Det finnes flere offentlige virksomheter som allerede har nedfelt ivaretakelse av menneskerettigheter i virksomhetens anskaffelsesstrategi. Nedenfor ser du eksempler på anskaffelsesstrategier der det å stille krav om sosialt ansvar / etisk handel er et tema, del av et mål, eget mål eller lignende: 

 

Deldette

Hjelp oss å bli bedre

Fant du det du lette etter?

Tilbakemeldinger blir ikke besvart. Gå til siden med kontaktinformasjon hvis du trenger hjelp.

Hjelp oss å bli bedre
*