Strategisk fokus på klima og miljø

Publisert: 23. okt 2018, Sist endret: 14. nov 2018

Plikt til å ha rutiner for god anskaffelsespraksis

Alle virksomheter skal etablere rutiner for god anskaffelsespraksis slik at den bidrar til å redusere skadelig miljøbelastningen og fremmer klimavennlige løsninger. Dette skal blant annet skje ved at oppdragsgiver tar hensyn til livssykluskostnader.

Som innkjøpsleder må du sørge for at rutinene forankres i styrende dokumenter i virksomheten, som klima- og miljøplaner og anskaffelsesstrategi. Rutinene bør vise hvilke aktiviteter, vurderinger og beslutninger som skal gjennomføres. Typisk vil en av rutinene være å foreta en risikovurdering av miljøbelastningen for planlagte anskaffelser.

 

Deldette

Hjelp oss å bli bedre

Fant du det du lette etter?

Tilbakemeldinger blir ikke besvart. Gå til siden med kontaktinformasjon hvis du trenger hjelp.

Hjelp oss å bli bedre
*