Kompetanseløp om styring og ledelse av anskaffelser

For å sette ledere bedre i stand til å ta i bruk anskaffelser som strategisk virkemiddel, tilbyr vi et kompetanseløp for ledere.

Publisert: 10. Feb 2020, Sist endret: 28. sep 2020

Anskaffelser som strategisk virkemiddel

Kompetanseløp for ledere

Målet med kompetanseløpet er å øke lederes kompetanse om anskaffelser som strategisk virkemiddel for å:

 • Nå virksomhetsmål
 • Oppnå kostnadsbesparelser
 • Øke innovasjonstakten
 • Ta samfunnsansvar innen miljø og arbeidsvilkår

Temaene kan betraktes som en smørbrødliste som vi tilpasser etter ledergruppens behov.

Del I – for toppledere

Vi ser at det ofte er behov for sterkere kobling mellom toppledelsens strategiske styring av virksomhetens anskaffelser og bruk av gode beslutningsgrunnlag om innkjøpsporteføljen.

Innkjøpsanalyser kan bidra til bedre samordning mellom ulike lederes ansvarsområder. Vi tilbyr en 2-timers workshop til toppledergruppen som tilpasses behov i den enkelte virksomhet. Seansen vil omhandle følgende temaer:

 • Strategiske analyser som gir mulighet for ledere å ta gode beslutninger

Basert på din virksomhetes regnskapsdata om innkjøpsportefølje og kjennskap til organisering av anskaffelser, utarbeider vi forslag til analyser som gir faktabasert grunnlag for strategiske beslutninger. 

 • Hvordan ledere kan sette retning og ta strategiske valg for virksomhetens totale innkjøpsportefølje

Vi gir eksempler på hvordan dere kan løfte frem innovasjon, kostandsbesparelser, bærekraftig utvikling eller andre mål gjennom anskaffelser som er viktig for dere. Dette kan vi gjøre på bakgrunn av vårt nettverk blant andre offentlige virksomheter. 

 • Effektiv ledergruppe 

Formålet med en ledergruppe er at den skal bidra til at organisasjonen når sine mål. Ledergruppen skal skape merverdi, som ikke hadde blitt skapt hvis gruppen ikke eksisterte. 

Gjennom oppgaveløsning gir vi ledergruppen en mulighet til å erfare hvordan dere kan bruke hverandre til å løse utfordringer på innkjøpsområdet. 

Denne delen av kompetanseløftet er basert på  psykolog Henning Bang og Thomas Midelfart forskning om ledergrupper (UIO).  

Del II – for innkjøpsledere

Tilbudet er basert på at innkjøpsledere deltar i vårt Innkjøpsledernettverk med inntil 4 møter i året. Her vil dere sammen med oss legge et grunnlag for å gjennomføre en workshop med deres egen toppledergruppe med temaer som forbruksanalyse, rolleforståelse og drive endringer i deres egen virksomhet.

Mentorordning med felles samlinger

I tillegg ønsker vi å tilby en mentorordning for innkjøpsledere. I mentorordningen vil vi legge til rette for samtaler mellom to ledere med ulik erfaring. Målet er å gi innkjøpsleder rom for refleksjon over egen lederrolle og oppnå erfarings- og kompetansedeling.

Mentorordningen følges opp med felles samlinger. Vi starter med en oppstartssamling, og følges opp med en underveissamling og en avsluttende samling.

  For mer informasjon og eller påmelding, ta kontakt: monastormo.andersen@dfo.no

  Vi forbeholder oss muligheten til å begrense antall deltakere til dette tilbudet.

  Deldette

  Hjelp oss å lage bedre nettsider

  Fant du det du lette etter?

  Hjelp oss å lage bedre nettsider
  *