Innovative anskaffelser

Som «krevende kunde» kan det offentlige gjennom sine innkjøp stimulere til innovasjon og utvikling av nye fremtidsrettede løsninger, for eksempel miljøteknologi eller velferdsteknologi.

Felles innovativ anskaffelse av velferdsteknologi

Felles innovativ anskaffelse av velferdsteknologi

Innovative anskaffelser handler om god planlegging og behovsvurdering, åpen dialog med leverandørmarkedet i en tidlig fase av anskaffelsesprosessen, samt ytelses- og funksjonskrav som beskriver hva du ønsker å oppnå framfor å peke på løsningen/produktet. I noen tilfeller er det behov for å legge opp til å utvikle løsningen gjennom selve anskaffelsesprosessen, for eksempel ved prosedyrer/metoder som konkurransepreget dialog eller innovasjonspartnerskap.

Stegene i en innovativ anskaffelsesprosess

modell innovativ anskaffelse
 
 

Regjeringen vil at offentlige anskaffelser skal være en drivkraft for innovasjon og omstilling i norsk økonomi. Offentlige innkjøpere har stor mulighet til å bidra til nytenking og utvikling i leverandørmarkedet ved å etterspørre nye og bedre løsninger.

Stortingsmelding 27, Industrien - grønnere smartere og mer nyskapende

 

Spør oss om innovative anskaffelser

I arbeidet med innovative anskaffelser samarbeider Difi med Nasjonalt program for leverandørutvikling, KS, NHO, Innovasjon Norge og Forskningsrådet.

Ta gjerne kontakt med oss i Difi for spørsmål om innovative offentlige anskaffelser. 

Aktuelt