Innovative anskaffelser

Som «krevende kunde» kan det offentlige gjennom sine innkjøp stimulere til innovasjon og utvikling av nye fremtidsrettede løsninger, for eksempel miljøteknologi eller velferdsteknologi.

Felles dialog med markedet om utslippsfri byggeplass

Innovative anskaffelser handler om:

I noen tilfeller er det behov for å legge opp til å utvikle løsningen gjennom selve anskaffelsesprosessen, for eksempel ved prosedyrer/metoder som konkurransepreget dialog eller innovasjonspartnerskap.

Stegene i en innovativ anskaffelsesprosess

modell innovativ anskaffelse
 
 

Regjeringen vil at offentlige anskaffelser skal være en drivkraft for innovasjon og omstilling i norsk økonomi. Offentlige innkjøpere har stor mulighet til å bidra til nytenking og utvikling i leverandørmarkedet ved å etterspørre nye og bedre løsninger.

Stortingsmelding 27, Industrien - grønnere smartere og mer nyskapende

Definisjon av innovasjon og innovative anskaffelser

Innovasjon er noe nytt og nyttig som er tatt i bruk og skaper verdi. Verdi kan vurderes på flere måter, for eksempel:

  • Økonomi og kost-/nytte (hvilke verdier skaper løsningen opp mot hva det koster å implementere og drive den?)
  • Kvalitet og redusert feilprosent
  • Effektivitet og produktivitet
  • Livskvalitet og tilfredshet
  • Omdømme og kundevennlighet
  • Brukervennlighet og enklere brukergrensesnitt

Basert på definisjonen at innovasjon er noe nytt og nyttig som er tatt i bruk og skaper verdi, er innovative offentlige anskaffelser en metode eller måte å gjennomføre anskaffelsesprosessen på, slik at den muliggjør og/eller resulterer i innovasjon. Innovative offentlige anskaffelser handler derfor både om hvordan vi gjennomfører anskaffelser og hva vi kjøper.

Som i alle anskaffelser er utgangspunktet behovet, så er innovasjon en metode å bruke for å dekke behovet på en god måte. Omstilling, mer for mindre, nye utfordringer som følge av aldrende befolkning, klimaendringer og miljøkrav – dette er kjente uttalelser som også er en del av forklaringen på hvorfor skal vi ha innovasjon gjennom anskaffelser.

I FOA defineres innovasjon som: innføring av en ny eller betydelig forbedret vare, tjeneste eller prosess, inkludert produksjons-, bygge- eller anleggsprosesser, en ny markedsføringsmetode eller en ny organisasjonsmetode innen forretningspraksis, arbeidsplassorganisering eller eksterne relasjoner.

Etabler en felles forståelse for hva dere legger i innovasjon

Begrepet innovasjon kan gi mange ulike assosiasjoner og vi kan alle legge mye forskjellig i begrepet. Bare innenfor samme virksomhet, og avdeling, kan folk ha ulike oppfatninger av hva innovasjon er.

Bruk derfor litt tid på å etablere en felles forståelse for hva som menes med innovasjon og betydningen det har i din sammenheng, virksomhet, prosjekter,  i dine oppgaver osv. En felles forståelse for hva som menes vil bidra til god forventningsavklaring og kobling til målene for anskaffelsene.

Sosiale entreprenører som leverandører

Hvordan slippe sosiale entreprenører inn i en offentlig anskaffelsesprosess?

Det offentlig kan samarbeide med sosiale entreprenører for å utvikle og kjøpe nye tjenester for innbyggerne, inn under regelverket for offentlige anskaffelser. Les hvordan i Veileder for offentlige oppdragsgivere i møte med en sosiale entreprenør

Aktuelt

Kontakt