Hvordan lager du en åpen kravspesifikasjon/behovsbeskrivelse når du skal anskaffe en IKT-løsning?

22. Jan 2019
Oslo

Hvis du beskriver behovet ditt istedenfor å stille detaljerte krav til det leverandøren skal levere, får leverandøren mulighet til å bruke sin kompetanse til å tilby innovative og kostnadsbesparende løsninger. Å lage slike  behovsbeskrivelser krever tverrfaglig samarbeid mellom fagsiden som eier behovet, IKT og innkjøp. Arbeidet er krevende og bør ledes av en prosjektleder.

Kurset fokuserer på hvordan de ulike faggruppene bør samarbeide for å lage behovsbeskrivelsen og gjennomføre anskaffelsen. Du vil lære hva en behovsbeskrivelse bør inneholde og hva de ulike faggruppene bør bidra med. Du vil også lære om innovative anskaffelsesmetodikker, valg av anskaffelsesprosedyre og kontrakt (SSA) og hvordan du gjennomfører anskaffelsen som et prosjekt i henhold til Prosjektveiviseren.

Praktisk informasjon

Start: Tirsdag 22. januar 2019 - 10:00
Slutt: Torsdag 24. januar 2019 - 15:30
Adresse: Difis kurs- og konferansesenter, Grev Wedels plass 9, 2. etasje, inngang Myntgata, Oslo, (Kart)
Pris: 0
Påmeldingsstart: Mandag 17. desember 2018 - 00:00
Påmeldingsfrist: Onsdag 09. januar 2019 - 23:59
Avmeldingsfrist: Onsdag 09. januar 2019 - 23:59
Ansvarlig: Mari Vestre,tlf: 994 02 262
Fagkategori: DigitaliseringOffentlige anskaffelserStatens standardavtaler (SSA)IKTInnovasjonProsjektveiviseren

Beskrivelse

Kurset består av en blanding av forelesninger og praktiske oppgaver som dere skal løse i grupper. Deler av opplegget vil være tilpasset ulike fagområder og vi ønsker derfor så jevn fordeling som mulig mellom dem.

Målgruppe

Ansatte i fagavdeling, IKT-avdeling og innkjøp, samt prosjektledere. Det er ønskelig med deltakere fra ulike fagområder fra samme virksomhet.

Mål for kurset

Målet for kurset er at deltakerne skal lære å gjennomføre en IKT-anskaffelse ut fra en åpen kravspesifikasjon/behovsbeskrivelse.

Publisert: 06. nov 2018, Sist endret: 06. des 2018

Deldette