Best Value Procurement (BVP) seminar

28. Mar 2019
Difis kurs- og konferansesenter

Praktisk informasjon

Start: Torsdag 28. mars 2019 - 12:00
Slutt: Torsdag 28. mars 2019 - 15:30
Adresse: Difis kurs- og konferansesenter, Grev Wedels plass 9, 2. etasje, inngang Myntgata , Oslo
Påmeldingsfrist: Torsdag 21. mars 2019 - 23:59
Ansvarlig: Cecilie Blytt, mob: 982 08 833
Fagkategori: Bygg og anleggOffentlige anskaffelserLederMedarbeiderSeminar

Beskrivelse

Best Value Procurement (BVP) er en metode for innkjøp og oppdragsstyring som ennå er fersk i Norge. På seminaret får du høre om erfaringene fra pilotene og deres leverandører. Så langt er 16 BVP-kontrakter inngått, tre konkurranser pågår og flere er underveis i Difis pilotprogram.

Difi leder en pilotering av metoden i Norge. BVP hjelper deg å vurdere leverandørens kompetanse og prestasjon. Med BVP gjennomfører oppdragsgiver en effektiv og målrettet konkurranse som spisses mot leverandørens evne til å se hele oppdraget fra start til mål og bidrar til redusert risiko. Oppdragsgiveren premierer leverandører som selvstendig kan løse oppgaven uten detaljstyring fra oppdragsgivers side. Hele veien etterspørres konkret og faktabasert dokumentasjon på at leverandørens påstander er pålitelige.

Program med forbehold om endringer

1) Innledning og velkommen
Kl. 12.00  Introduksjon til BVP metoden, ved Cecilie Blytt, Difi 

2) Konkurransefase – hvordan levere BVP-tilbud 
Kl. 12.10  Hvordan gjennomfører vi konkurransen og hva er et godt BVP-tilbud? ved Bjørn Børseth/Magne Ramlo, Nye Veier
Kl. 12.25  BVP fra et leverandørperspektiv – hvordan lage gode BVP tilbud og forberede best mulig risikostyring sammen med våre rådgivere, ved Neal Nordahl, Veidekke

3) Konkretiseringsfasen 
Kl. 12.40  Hvordan fikk vi frem mest mulig usikkerhet i konkretiseringsfasen? ved Odd Tillerli, Trondheim kommune og Teknobygg

4) Prosjektgjennomføring med BVP 
Kl. 12.55  Vår rolle som BVP byggherre i gjennomføringsfasen ved Solveig Yndesdal, Stavanger Eiendom
Kl. 13.10  Hvordan styrer vi usikkerhet i gjennomføringsfasen sammen med våre rådgivere? ved Kruse Smith - vår nye rolle som entreprenør

Kl. 13.25  Pause

Kl. 13.45  Spørsmål og svar

5) Råd fra forskerne til kommende BVP-prosjekter

Kl. 14.00  Presentasjon av BVP- oppgaver ved  Paulos Wondimu, PhD stipendiat NTNU 

6) Presentasjon av kommende prosjekter 

  1. Statsbygg – 2 prosjekter
  2. Stavanger kommune – 3 prosjekter – Tastveden 8-10 skole og 2 brannstasjoner
  3. Rælingen kommune – 1 prosjekt – skole, utlysning april 2019
  4. Frogn kommune – 2 prosjekter - omsorgsboliger
  5. Nye Veier - 10 planlagte strekninger (Leverandørdag i Oslo, 20. mars 2019)

Mål for seminaret 
Spre kunnskap om bruk av innkjøps- og prosjektstyringsmetodikken Best Value - prestasjonsinnkjøp og hvordan metoden kan legge til rette for, og følge opp, optimale leveranser med lavest mulig risiko.

Målgruppe 
BVP leverandører, BVP oppdragsgivere på bygg og anlegg (har fortrinnsrett) og andre interesserte. 

Forkunnskaper  
Interesse for prestasjonsinnkjøp – Best Value Procurement (BVP).

Programkomiteen
• RIF ved Ari Soilammi
• EBA ved Torild Engh
• Arkitektbedriftene i Norge ved Anette Søby Bakker
• NTNU ved Bjørn Andersen
• MEF ved Tone Gulliksen
• Difi ved Cecilie Blytt 

Publisert: 17. Jan 2019, Sist endret: 20. Feb 2019

Deldette