Tilbud steg for steg (leverandører)

Sluttevaluering

Når avtalen går mot sin avslutning bør du benytte anledningen til å ta en oppsummering av de erfaringer dere har gjort gjennom hele perioden.

Som leverandør bør du evaluere om avtalen har fungert som forventet. Burde det for eksempel vært gjort noen endringer i konkurransegrunnlaget? I så fall burde dette tas opp med oppdragsgiver slik at de kan endre dette i neste konkurranse. 

Du har kanskje oppdaget en del mangler i avtaleteksten? Oppdragsgiveren vil sette pris på tilbakemeldinger på dette slik at de kan oppdatere kontrakten til neste avtalerunde.

Det kan være unødvendige krav og sanksjoner som betyr økt risiko for deg som leverandør og som du måtte prise inn i din leveranse. Det kan også være essensielle forhold som rett og slett ikke er kontraktsfestet og som oppdragsgiver trenger opplysninger om at bør være med for å forbedre kvaliteten på kontrakten.  Ta det i så fall opp med oppdragsgiveren.

Det er du som kjenner både kunden og markedet best. Har det vært behov for noen produkter/tjenester i avtaleperioden som ikke var dekket inn i avtaleforholdet? I så fall er dette tidspunktet for å ta dette opp med kunden slik at det kan tas med inn i neste avtaleperiode.

Det kan hende at oppdragsgiver ser at dine innspill for eksempel vil være konkurransebegrensende, men uansett vil det være viktig å klarlegge denne type informasjon før avtalen avsluttes.

Oppdatert: 21. november 2018

Fant du det du lette etter

Det beklager vi!

Hva lette du etter? Bruk gjerne stikkord