Tilbud steg for steg (leverandører)

Analysere den aktuelle konkurransen

Er dette den rette konkurransen for bedrifta di? Leitar oppdragsgjevaren etter ein leverandør med dine styrkar?

Offentlege konkurransar har ofte korte tidsfristar, alt frå nokre dagar til nokre månader avhengig av kompleksiteten i konkurransen. Set av god tid til å forstå brukaren og denne sin reelle situasjon og behov. 

6 ting du som seljar må vere god på

  1. Må ha innsikt i situasjonen bak kunden sine behov
  2. Må tilpasse tilbodet til behovet og ikkje behovet etter tilbodet
  3. Tilbodet må vise korleis ein tilfører kunden verdi
  4. Tilbodet må kunne bestemme/måle denne verdiauken
  5. Rettleie kunden i staden for å vente på beskjed
  6. Tole spenning og friksjon i kommunikasjonen
Oppdatert: 27. mai 2020

Fant du det du lette etter

Det beklager vi!

Hva lette du etter? Bruk gjerne stikkord