Tilbud steg for steg (leverandører)

Studere kontraktskrav

Kontrakten er ofte vedlagt konkurransedokumentene. Du bør lese gjennom den og ta opp eventuelle ønsker om endringer i tilbudsperioden. Vesentlige forbehold vil føre til avvisning.

Offentlige konkurranser over nasjonal terskel skal alltid ha vedlagt kontrakten som en del av konkurransedokumentene. Disse kontraktene er vanligvis standardkontrakter som er beregnet å være relativt balanserte. Les allikvel gjennom kontrakten og ta opp eventuelle ønsker om endringer i tilbudsperioden.

Kontrakten regulerer hele avtalteperioden

Kontrakten er det dokument som regulerer hvordan avtalen faktisk skal driftes i hele kontraktsperioden. Her står oftest sanksjonene som trer inn hvis det skulle være et brudd på kravene som er stilt i konkurransen eller ellers i kontakten.

Forbehold til kontrakten

Hvis du leverer forbehold til kontrakten, er det ofte disse forbeholdene må regnes som vesentlige og ditt tilbud vil da bli avvist.

Det er også små muligheter for kontraktsendringer ved signering av avtale. Eventuelle kontraktsendringer vil endre forholdene for hele konkurransen og vil derfor fremtvinge at du kan bli avvist og oppdragsgiver må kåre nummer to som ny avtalepart eller foreta en avlysning av hele konkurransen og igangsettelse av ny konkurranse.

Oppdatert: 27. mai 2020

Fant du det du lette etter

Det beklager vi!

Hva lette du etter? Bruk gjerne stikkord