Tilbud steg for steg (leverandører)

Studere kravspesifikasjon

Kravspesifikasjonen beskriver hva din leveranse skal oppfylle. Det er viktig å bruke god til for å analysere seg frem til hva oppdragsgiver faktisk vil ha levert.

Når du har skapt deg et bilde av hva som skal til for å vinne denne konkurransen, og om du i det hele tatt kan delta på konkurransen, er det på tide å lese gjennom kravspesifikasjonen.

Kravspesifikasjonen er det dokumentet/vedlegget hvor oppdragsgiver beskriver hva som din leveranse skal oppfylle. Det dessverre altfor ofte vanskelig å få frem det relle behov oppdragsgiver vil ha dekket, men finner du ut dette og tilbyr en effektiv måte å dekke behovet på en økonomisk effektiv måte, vil du med største sannsynlighet treffe godt i ditt tilbud.

Hvis du ikke er sikker på hva oppdragsgiver faktisk ønsker, er det viktig at du stiller spørsmål, eller ber om et tilbudsmøte der du sender inn spørsmål i forkant, slik at oppdragsgiver kan besvare disse.

Husk at når tilbudsfristen er over, er det ingen mulighet for å gjøre videre oppklaringer hvis du har misforstått hva oppdragsgiver egentlig var ute etter!

Oppdatert: 27. mai 2020

Fant du det du lette etter

Det beklager vi!

Hva lette du etter? Bruk gjerne stikkord