Tilbud steg for steg (leverandører)

Studere kvalifikasjonskrav

Kvalifikasjonskravene er absolutte og det første en oppdragsgiver analyserer når han mottar et tilbud i en konkurranse. Klarer du ikke oppfylle disse, bør du vurdere å la være å besvare konkurransen.

Den forespurte dokumentasjonen må oppfylle de krav som er satt for at oppdragsgiver skal ha lov til å tillate videre evaluering av tilbudet. Det er liten mulighet for skjønn for oppdragsgiver her, og det er viktig at du som tilbyder har disse dokumentene tilgjengelig.

Har du ingen mulighet til å oppfylle de krav som er satt, bør du snarest ta kontakt med oppdragsgiver og stille spørsmål for å gjøre oppdragsgiver klar over situasjonen. Hvis ikke oppdragsgiver ser mulighet til å endre kravet, må du gjøre deg opp en mening om du skal arbeide for å få frem nødvendig dokumentasjon innen tilbudsfrist eller rett og slett la være å besvare konkurransen.

Ta kontakt med oppdragsgiver og informer om situasjonen. Kanskje det er andre konkurrenter som opplever det samme som deg? Kanskje kravet er diskriminerende i henhold til de grunnleggende prinsipper i anskaffelsesloven § 4 om konkurranse, likebehandling, forutberegnelighet, etterprøvbarhet og forholdsmessighet?

Oppdatert: 27. mai 2020

Fant du det du lette etter

Det beklager vi!

Hva lette du etter? Bruk gjerne stikkord