Tilbud steg for steg (leverandører)

Tidsliste - Når gjøres hva?

Tidsfrister varier avhengig av om konkurransene er nasjonale eller ikke. Dette eksempelet gjelder for konkurranser over EØS-terskelen. Ikke glem å sette ansvarlig for de ulike aktivitetene i tidslisten.

Eksempel på tidsliste 

Aktivitet

  • Ferdig analysert konkurransegrunnlaget med vedlegg: 35 dager før levering av tilbudet         
  • Sikret at behovet til oppdragsgiver er forstått ogmottatt alle svar man trenger for å ha et komplett bilde av forespørselen: 25 dager før levering av tilbudet   
  • Beregnet om det skal leveres tilbud. Beslutning godkjent av ledelsen: 20 dager før levering av tilbudet   
  • innhentet alle forespurte dokumentasjoner: 5 dager før levering av tilbudet   
  • Ferdig tilbud leveres ledelsen for kontroll og godkjenning: 5 dager før levering av tilbudet   
  • Siste kontroll av tilbudet for feil og mangler før det leveres: 3 dager før levering av tilbudet
Oppdatert: 27. mai 2020

Fant du det du lette etter

Det beklager vi!

Hva lette du etter? Bruk gjerne stikkord