Tilbud steg for steg (leverandører)

Klagemuligheter

Har ikke oppdragsgiver fulgt reglene for offentlige anskaffelser, kan du klage.

Hvis du mener at oppdragsgiver ikke har fulgt reglene for offentlige anskaffelser, for eksempel ved å bryte prinsippet om likebehandling, kan du klage.

Saklig interesse

For å klage kreves du at du har ”saklig interesse”. Det vil si at du har et reelt behov for en avgjørelse av de konkrete anførsler du har fremsatt. Dette gjelder som oftest når du, som leverandør, har deltatt i en konkurranse eller at du representerer en slik leverandør.

Er det mistanke om en ulovlig direkte anskaffelse, kan alle klage.

Hvordan går du frem?

Ring først til oppdragsgiver og legg frem din mistanke. Still gjerne kontrollspørsmål for å sikre at det ikke er du som har misoppfattet situasjonen. Du skal ikke være redd for å stille spørsmål direkte til oppdragsgiver. Det er viktig å lære av prosessen for både oppdragsgiver og tilbyder.

Hvis du fortsatt er usikker på om anskaffelsen har foregått korrekt, kan du få råd hos din bransjeforening. De kan hjelpe deg å finne ut om dine mistanker er korrekte.

Hvis bransjeforeningen oppfordrer deg til å gå videre med saken, bør du sende inn en klage til KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser.

En annen klagemulighet, er å gå til domstolene. Du trenger ikke å ha klaget til KOFA først, men det er ganske vanlig å gjøre det. 

Klagegebyr

Hvis det er påstand om ulovlig direkte anskaffelse, er gebyret 1.000 kr. Klagegebyret blir tilbakebetalt dersom KOFA finner at det foreligger en ulovlig direkte anskaffelse. 

For påstand om brudd på anskaffelsesregelverket (annet enn ulovlige direkte anskaffelser) er grbyret kr 8.000. Klagegebyret blir tilbakebetalt i sin helhet dersom KOFA kommer til at bruddet på regelverket har påvirket resultatet av konkurransen.

 

Du har opplysningsplikt

Hvis du klager, forplikter du deg samtidig til å legge frem alle opplysninger som er nødvendig for å behandle saken i KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser.

Offentleglova § 23 gjelder ved ønske om innsyn i andre deltagende tilbud i konkurransen. 

Også oppdragsgiver må forholde seg til Offentleglova overfor KOFA på lik måte som alle andre. Det gjelder likevel noen unntak fra taushetsplikten. Dette kan du lese mer om på KOFAs hjemmeside.

 

Oppdatert: 27. mai 2020

Fant du det du lette etter

Det beklager vi!

Hva lette du etter? Bruk gjerne stikkord