Prosjektplan for anskaffelse av internrevisjonsbistand

Konkurransen om Statlig fellesavtale for kjøp av internrevisjonsbistand er gjennomført. Her finner du prosjektplan med relevante datoer og lenker, samt informasjon om brukermedvirkning.

Prosjektplan

Avtalen skal gjelde fra

Desember 2017

Avtalen skal gjelde for

Se liste over alle obligatorisk omfattede virksomheter med unntak av virksomhetene som har søkt fravalg.

Lenker til Doffin

https://doffin.no/Notice/Details/2017-696875

https://www.doffin.no/Notice/Details/2017-811372

https://doffin.no/Notice/Details/2016-707800

Roller og ansvar

Difi/Statens innkjøpssenter er ansvarlig for å gjennomføre konkurransen og inngå kontrakter. Difi/Statens innkjøpssenter er avtaleeier med det strategiske ansvaret i avtaleoppfølgingen for de statlige fellesavtalene. Henvendelser som gjelder fellesavtalen for internrevisjonsbistand, implementeringsfasen, kontaktinformasjon, avrop mv. sendes til prosjektleder.

Finansdepartementet har i Rundskriv R-117/16 fastsatt nærmere retningslinjer for internrevisjon i statlige virksomheter. DFØ er gitt myndighet til og ansvar for å forvalte kravene i rundskrivet. Veiledningsmateriell er tilgjengelig på nettsidene til DFØ: https://dfo.no/fagomrader/internrevisjon

Brukermedvirkning og dialog

Gjennom hele prosessen har vi hatt aktiv medvirkning fra innkjøpsgruppe og referansegruppe som begge består av deltagere med solid kompetanse på internrevisjon for å sikre kvalitet og forankring.

Vi har god dialog med NIRF/IIA og DFØ. I tillegg til at vi har invitert til dialog med Riksrevisjonen for å bli kjent med deres synspunkter om fellesavtalen for internrevisjon.

Medlemmer av innkjøpsgruppen

Bak fra venstre: Karen-Inger Verket (Difi), Pål Cato Andersen (Politiets fellestjenester), Knut Riise (Difi), Riitta Lausamo (Difi/Statens innkjøpssenter).
Foran fra venstre: Barbro Bottheim (Difi/Statens innkjøpssenter), Jacob M. Landsvik (Universitetet i Oslo).
Ikke til stede: Tore Dæhlin (Høgskolen i Oslo og Akershus), Ola Otterdal (Direktoratet for økonomistyring - DFØ), Kristin Kahrik og Adrian Hoti (begge fra Difi/Statens innkjøpssenter).

Medlemsvirksomheter referansegruppe

 • Riksrevisjonen
 • Stortinget
 • Statens pensjonskasse
 • Meteorologisk institutt
 • NAV
 • Politiet
 • Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)
 • Garantiinstituttet for eksportkreditt (GIEK)
 • Skatteetaten
 • Tolldirektoratet
 • Helse Midt-Norge RHF
 • Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir)
 • Difi
Oppdatert: 10. september 2020

Fant du det du lette etter

Det beklager vi!

Hva lette du etter? Bruk gjerne stikkord