Statlige virksomheter tildelt Berg-Hansen Reisebureau AS

Følgende virksomheter har fått tildelt Berg-Hansen Reisebureau AS som leverandør av Fellesavtalen for reisebyråtjenester.

Virksomhetsnavn Org. Nr
Arbeids- og velferdsetaten 889 640 782
Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo 971 526 378
Artsdatabanken 919 666 102
Bioteknologirådet 980 633 446
Brønnøysundregisterene 974 760 673
De nasjonale forskningsetiske komiteene 999 148 603
Digitaliseringsdirektoratet 991 825 827
Direktoratet for byggkvalitet 974 760 223
Direktoratet for E-helse 915 933 149
Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) 986 252 932
Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning (Unit) 919 477 822
Distriktssenteret 992 375 434
Domstolene i Norge 984 195 796
Finanstilsynet 840 747 972
Fiskeridirektoratet 971 203 420
Folkehelseinstituttet 983 744 516
Forbrukertilsynet 974 761 335
Forvaltningsorganet for Opplysningsvesenets fond 982 907 853
Fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker 995 710 757
Garantiinstituttet for eksportkreditt (GIEK) 974 760 908
Generaladvokatembetet 971 527 072
Havforskningsinstituttet 971 349 077
Helfo 986 965 610
Helsedirekotratet 983 544 622
Husbanken 942 114 184
Høgskolen i Innlandet 918 108 467
Høgskolen i Molde 971 555 483
Høgskolen i Østfold 971 567 376
Høgskulen i Volda 974 809 672
Høgskulen på Vestlandet 917 641 404
Klagenemnda for industrielle rettigheter 999 205 437
Kompetanse Norge 974 788 985
Kunsthøgskolen i Oslo 977 027 233
Kystverket 874 783 242
Landbruksdirektoratet 981 544 315
Likestillings- og diskrimineringsombudet 988 681 873
Lotteri- og stiftelsestilsynet 982 391 490
Nasjonalbiblioteket 976 029 100
Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten 984 936 966
Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT) 985 042 667
Nidaros domkirkes restaureringsarbeider 938 966 397
Nord universitet 970 940 243
Norec 981 965 132
Norges forskningsråd 970 141 669
Norges geologiske undersøkelse 970 188 290
Norges Handelshøyskole 974 789 523
Norges idrettshøgskole 971 526 033
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)  969 159 570
Norges musikkhøgskole 974 761 106
Norges vassdrags- og energidirektorat 970 205 039
Norsk filminstitutt 892 211 442
Norsk Helsenett SF 994 598 759
Norsk kulturråd 971 527 412
Norsk Nukleær Dekommisjonering 920 440 754
Norsk pasientskadeerstatning 984 936 923
Norske Tog AS 917 445 060
Oljedirektoratet 870 917 732
OsloMet - storbyuniversitetet  997 058 925
Patentstyret 971 526 157
Petroleumstilsynet 986 174 613
Regelrådet 916 195 613
Riksadvokatembetet 971 524 758
Riksmekleren 971 524 626
Riksrevisjonen 974 760 843
Samediggi, Sametinget 974 760 347
Samisk høgskole 971 519 363
Senter for internasjonalisering av høgre utdanning (SIU) 986 339 523
Senter for oljevern og marint miljø 820 327 462
Sivil klareringsmyndighet  918 929 673
Skatteetaten 974 761 076
Statens helsetilsyn 974 761 394
Statens jernbanetilsyn 979 363 974
Statens legemiddelverk 974 761 122
Statens lånekasse for utdanning 960 885 406
Statens strålevern 867 668 292
Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten 921 018 924
Statens vegvesen 971 032 081
Statped (Statlig spesialpedagogisk støttesystem) 998 554 640
Tilsynsrådet for advokatvirksomhet 914 459 265
Universitetet i Stavanger 971 564 679
Universitetet i Sørøst-Norge 911 770 709
Utdanningsdirektoratet 970 018 131
Vegtilsynet 917 928 010
Veterinærinstituttet 970 955 623

 

Oppdatert: 17. juni 2020

Fant du det du lette etter

Det beklager vi!

Hva lette du etter? Bruk gjerne stikkord