Hva innebærer plikten til å ta samfunnsansvar?

Plikt om at virksomheten må lage rutiner og retningslinjer for hvordan kravene til samfunnsansvar skal ivaretas i virksomhetens anskaffelser.

Rutiner og retningslinjer

Hvilke rutiner og retningslinjer som må utarbeides, er overlatt til innkjøpsfaglig skjønn og må vurderes ut fra både størrelsen og kompetansen på den offentlige virksomheten og anskaffelsenes potensial for å kunne minimere miljøbelastning, sikre klimavennlige løsninger og fremme grunnleggende menneskerettigheter. Dersom man ikke har nedfelte rutiner på virksomhetsnivået, vil man imidlertid ikke ha oppfylt kravet.

Difi mener at virksomheten som minimum må foreta en prioritering basert på en risikoanalyse av hvilke anskaffelser som kan utgjøre en miljøbelastning eller brudd på grunnleggende menneskerettigheter. Kravene til oppdragsgiverens samlede anskaffelsespraksis må også reflekteres i de enkelte anskaffelsene virksomheten gjennomfører.

For å forankre samfunnsansvar i virksomhetens anskaffelsespraksis må krav om risikovurdering og tiltaksplan innarbeides i anskaffelsesstrategien.

Områder som har særlig stor påvirkning på miljøet, er typisk bygg og anlegg, transport, IKT og mat. Anskaffelser der det er særlig stor risiko for brudd på grunnleggende menneskerettigheter, er produkter produsert eller tjenester levert fra lavkostland.

Risikoanalyse
  • Lag en risikoanalyse for de områdene hvor virksomheten har behov og planlegger anskaffelser. Her vil også omfanget på anskaffelsen være viktig.
  • Hvor stor risiko er det for at anskaffelsen belaster miljøet?
  • Hvor stor risiko er det for at ytelsen blir produsert ved brudd på grunnleggende menneskerettigheter?
  • Velg ut de områdene som bør ha særlig fokus, basert på risikoanalysen og anskaffelsens strategiske viktighet. Begynn der det er størst risiko.
Tiltaksplan basert på risikoanalysen

Når anskaffelsesområdene er valgt ut, bør man lage en tiltaksplan som viser hvordan virksomheten i den enkelte anskaffelsen skal ivareta pliktene til å minimere miljøbelastningen og fremme respekt for grunnleggende menneskerettigheter.

Virksomheten kan stille krav og sette opp kriterier knyttet til ett eller flere trinn i anskaffelsesprosessen, under forutsetning av at de har tilknytning til leveransen. På denne måten kan offentlige kontrakter gjennomføres slik at miljø, innovasjon, arbeidsforhold og sosiale forhold fremmes.

Se nærmere om hvordan du tar hensyn til klima og miljø og grunnleggende menneskerettigheter i offentlige anskaffelser.

 

Oppdatert: 7. januar 2019

Fant du det du lette etter

Det beklager vi!

Hva lette du etter? Bruk gjerne stikkord