Standardløysingar

Med standardløysing meiner vi eit system som er utvikla for ei større kundegruppe og som kan tilpassast til den einskilde kunden ved hjelp av oppsett, parametersetting eller konfigurering. Tilpassingar kan også lagast i form av eigne modular utvikla spesielt for ein einskild kunde.

Rekneskapssystem, personalsystem og sak- og arkivsystem er døme på standardløysingar. Det same gjeld ERP-system, CRM-System, BI-system og datavarehusløysingar.

Ting å tenke på når du kjøper standardsystem:

  • Sjekk om det er interne reglar, standardar o.l. som du må følge
  • Sjekk om det er noko spesielt regelverk som løysinga må støtte, t.d. arkivlova, pesonopplysningslova, økonomireglementet.
  • Prøv å unngå spesialtilpassingar. Dei gjer det vanskeleg å byte leverandør.
Oppdatert: 8. juni 2018

Fant du det du lette etter

Det beklager vi!

Hva lette du etter? Bruk gjerne stikkord