Endringshåndtering

Det er naturlig at det blir endringer i anskaffelser som går over flere år, og det kan være utfordrende å holde oversikt over endringene.

Endringshåndtering er beskrevet i kapittel 3 i Statens standardavtaler. Der er det nøyaktige definisjoner av hva som er en endring og hvordan det skal håndteres dersom det er uenighet om noe er en endring eller ikke.

Endringer kan være store eller små, enkle eller kompliserte, alt fra et par timers bistand fra leverandøren til utvikling av en programmodul som ikke var beskrevet i kravspesifikasjonen.

  • En endring starter med at du sender en endringsanmodning til leverandøren.
  • Leverandøren har så en frist på seg til å komme med et endringsoverslag som sier hvor mye endringen vil koste og når den kan leveres.
  • Hvis du som kunde aksepterer dette, sender du en endringsordre, det betyr at du bestiller endringen.

Det er viktig å drive god endringsstyring. Alle endringer skal dokumenteres i endringskatalogen i bilag 9 til avtalen.

Oppdatert: 8. november 2019

Fant du det du lette etter

Det beklager vi!

Hva lette du etter? Bruk gjerne stikkord