Konkurransegjennomføring - skytjenester (cloud)

Tredjepartsvilkåra er bindande for kunden og kan variere frå tilbydar til tilbydar. Ved å vurdere innhaldet i tredjepartsvilkåra sikrer du at du vel av beste vilkår og lik handsaming av leverandørane.

Konkurransegjennomføringa for skykjøp er lik andre kjøp. Evaluering av pris og SLA er velkjende tema og ikkje med i denne veiledninga.

Evaluering av tredjepartsvilkår

Tredjepartsvilkåra er bindande for kunden og leverandøren skal dokumentert vilkåra i bilag 9 i SSA-L.

Vurder fyrst om tredjepartsvilkåra er i motstrid eller i noe grad avviker frå konkurransegrunnlaget med vedlegg.  Er det avvik, må du som Kunde gjere ei konkret vurdering om det enkelte avviket eller avvika samla sett utgjer grunn til avvisning etter anskaffelsesforskriften.

I tabellen under er det sett opp eit døme.

Tredjepartsvilkår Leverandøren sitt svar Kunden si vurdering
Pliktar kunden må godta for å ta i bruk tenesten    
Ansvarbegrensning tredjepart har forbeholdt seg    
Situasjonar der tredjepart rettar feil    
Avvik fra konkurransegrunnlaget    

Les meir om leveransar fra tredjepart

 

Oppdatert: 1. juli 2020

Fant du det du lette etter

Det beklager vi!

Hva lette du etter? Bruk gjerne stikkord