Ressursallokering

En av hovedoppgavene når du skal følge opp en anskaffelse er å sørge for å ha tilstrekkelig ressurser så det ikke oppstår forsinkelser.

Ressurser fra kundesiden

Som kunde forplikter du å stille ressurser. Dette kan være fra interndrift eller leverandører av systemer som skal integreres mot digitaliseringsløsningen. Sluttbrukere og eksperter som kan teste løsningen under akseptansetesten er andre eksempler.

  • Du må hele tiden ha fokus på hvilke ressurser du trenger for å gjennomføre aktivitetene i fremdriftsplanen og hvordan du skal skaffe dem.
  • Du må følge opp at ressursene stiller opp og gjør det de skal. Det er ditt ansvar hvis det blir forsinkelser på grunn av at du som kunde ikke har klart å stille med riktige ressurser. 

Om du leier inn ressurser for å støtte deg i kunderollen, må du finne ut hvilke eksisterende rammeavtaler du kan benytte, eventuelt må du gjennomføre en separat anskaffelse. Slike ressurser kan for eksempel være testleder, prosjektstøtte, sikkerhetseksperter.

Ressurser fra leverandørsiden

Dersom du trenger bistand fra leverandøren utover det som er beskrevet i avtalen, må du håndtere det som en endring til kontrakten.

Endringer som bestilles har konsekvenser for det leverandøren fakturerer, så oppfølgingen må koordineres med økonomioppfølgingen.

Oppdatert: 6. november 2019

Fant du det du lette etter

Det beklager vi!

Hva lette du etter? Bruk gjerne stikkord