Plan for forberedelse og gjennomføring av konkurransen

Planen skal dekke utarbeidelse av konkurransedokumentene og gjennomføring av systemanskaffelsen.

Organisering av arbeidet

Planen bør sikre at de som har anskaffelseskompetanse, IT-kompetanse og de som skal bruke løsningen jobber tilstrekkelig sammen til å få innsikt i og forståelse for hverandres fagområder og behov.

Legg opp arbeidet slik at dere samarbeider om å lage konkurransedokumentene istedenfor at hver faggruppe lager sine dokumenter. Da har dere mulighet for å få en felles forståelse av hva som skal anskaffes og hvordan konkurransen bør gjennomføres for å fungere best mulig. Dessuten gir det dere grunnlag for å kunne samarbeide godt under forhandlingene. 

Du finner informasjon om hvilke dokumenter du skal utarbeide og hva de skal inneholde under Forberede konkurransen i Anskaffelsesprosessen.

Oppdatert: 6. november 2019

Fant du det du lette etter

Det beklager vi!

Hva lette du etter? Bruk gjerne stikkord